c S
Za projekte lokalnih akcijskih skupin 608.000 evrov 02.08.2018 07:40 Ljubljana, 01. avgusta (STA) - Lokalna akcijska skupina je objavila 607.600 evrov vreden javni poziv za izbor operacij, s katerim uresničujejo cilje strategije lokalnega razvoja Za mesto in vas v letošnjem letu. Na razpis se lahko med drugim prijavijo posamezniki, društva, zavodi, podjetja in kmetije iz območja Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic.

Med projektnimi idejami, ki jih lahko zainteresirani prijavijo na poziv, je izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev, kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za naslavljanje okoljskih in družbenih izzivov in oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin.

Prav tako bodo sofinancirane ideje, povezane z izkoriščanjem potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina, izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja, ideje glede povečanja pestrosti in izboljšanja kakovosti storitev za ranljive skupine ter dviga ozaveščenosti in strpnosti lokalnega prebivalstva do drugačnosti.

Zainteresirani lahko projektno idejo prijavijo na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, z deležem sofinanciranja projektov do 75 odstotkov upravičenih stroškov. Prav tako lahko idejo naslovijo na evropski sklad za regionalni razvoj z deležem sofinanciranja do 80 odstotkov upravičenih stroškov.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na drugem javnem pozivu je 607.600 evrov, poziv pa bo odprt do 28. septembra.