c S
Za program izobraževanja odraslih za leto 2019 dobrih 77,7 milijona evrov 02.08.2018 07:40 Ljubljana, 01. avgusta (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela letni program izobraževanja odraslih za leto 2019. Za izvajanje v prihodnjem letu se zanj iz proračunskih sredstev nameni dobrih 77,7 milijona evrov, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Letni program sledi uresničevanju ciljev, zapisanih v resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Sloveniji za obdobje 2013-2020 in opredeljuje različne ciljne skupine. Vanje se denimo uvrščajo brezposelni, in sicer prednostno starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti.

Med zaposlenimi bodo imeli prednost starejši od 45 let z dokončano manj kot štiriletno srednjo šolo ali s slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi, prav tako pa tisti zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev po določeni starosti ne morejo več opravljati nekega poklica.

Med ciljnimi skupinami so tudi manj izobraženi in druge ranljive skupine, kot so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci. Sredstva bodo namenjena tudi drugim skupinam odraslih, predvsem tistim, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin, denimo kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij.

Vlada je na dopisni seji dala tudi soglasje k dopolnitvam dejavnosti, ki jih članice Univerze v Ljubljani lahko opravljajo v svojem imenu in za svoj račun. Te je že sprejel senat in upravni odbor univerze.