c S
V Pomurju potrdili partnerstvo pri Biosfernem območju Mura 02.08.2018 07:40 Velika Polana, 01. avgusta (STA) - Po Unescovi potrditvi Biosfernega območja Mura so danes predstavniki 16 pomurskih občin s simbolnimi podpisi na leseno mursko veslo potrdili dogovor o razvojnem partnerstvu občin ob reki Muri pri tem projektu, ki po njihovem pokrajini prinaša veliko razvojno priložnost.

Partnerstvo skupaj z javnimi službami trenutno predstavlja upravljavsko strukturo, kmalu pa bodo, kot je povedal župan občine Velika Polana Damijan Jaklin, k projektu povabili še druge občine, nevladne organizacije in druge deležnike, ki lahko pripomorejo k uresničitvi skupnega cilja.

Ta je po besedah Gordane Beltram, predsednice nacionalnega odbora Človek in biosfera z ministrstva za okolje in prostor, priložnost, da se pokrajina pokaže vsemu svetu, kako je mogoče usmerjati razvoj za doseganje trajnostnih ciljev.

"Občutek je enkraten, zdaj moramo slediti t. i. limskemu akcijskemu načrtu, ki nakazuje, kako naj se ljudje in skupnosti, ki tukaj živijo, razvijajo in ohranjajo trajnosti razvoj ter dejavnosti, ki so stoletja oblikovale pokrajino," je dejala Beltramova in dodala, da moramo to nadgrajevati, raziskovalne ustanove, ker imajo danes nove pristope, pa so lahko vzorčni primeri, kako vzpostaviti trajnostni razvoj ter z novimi pristopi ohranjati naravo in se razvijati.

"In to je tudi dodana vrednost, to lahko izmenjuješ z drugimi območji, postaneš blagovna znamka, pokažeš, kaj lahko ponudiš in česa drugi nimajo," je še povedala Beltramova.

Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda za varstvo narave, je spomnil, da je tudi to biosferno območje nastalo na podlagi vizionarja Martina Schneiderja - Jakopija, prebivalcem Pomurja pa sporočil, da imajo priložnost za nadaljevanje trajnostnega razvoja, ki je tudi edina prava vizija razvoja države.

Simona Kaligarič, vodja območne enote Zavoda za varstvo narave Maribor, je predstavila lokalni akcijski načrt coop MDD, v katerem bodo zbrali nabor ključnih dejavnosti za reševanje problemov na biosfernem območju, kot so poglabljanje reke, poplavni gozdovi in kmetijska krajina ob Muri.

"Želim si, da bo biosferno območje vključujoče za vse, tudi če imajo drugačne interese, sicer pa smo Muro že pred leti kot prvo prepoznali kot najpomembnejšo naravovarstveno območje in status biosfernega območja je dokaz, da smo imeli prav. Cilj je ohranjati biotsko pestrost, seveda pa tudi reševati okoljske izzive in probleme," je dejala Kaligaričeva.

Magdalena Wagner iz Svetovne organizacija za varstvo narave (WWF) Avstrija, ki je vodja projekta petdržavnega biosfernega območja Drava-Mura-Donava, ta se razprostira na več kot 800 tisoč hektarjih Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Srbije in Avstrije, pa je poudarila, da bo potrebno pri projektu veliko usklajevanj med regijami, državami in ljudmi v petih državah.

V prvih štirih je Unesco biosferna območja potrdil, Avstrija naj bi nominaturo vložila letos.

Biosferno območje Mura so razglasili na letni konferenci programa Unesca Človek in biosfera 25. julija v Palembangu v Indoneziji. To območje je s tem stopilo ob bok 685 svetovnim za naravo pomembnim biosfernim območjem in je prvo na svetu, ki zajema pet držav, za prebivalce pa ne prinaša nobenih novih omejitev.

V Sloveniji smo imeli doslej tri taka območja. Biosferno območje Julijske Alpe je bilo razglašeno leta 2003 in z njim upravlja Triglavski narodni park, biosferno območje Kras, s katerim upravlja Park Škocjanske jame, je bilo razglašeno leta 2004, biosferno območje Kozjansko in Obsotelje je bilo razglašeno leta 2010, z njim upravlja Kozjanski park.