c S
Delovni preizkus za približno 2000 brezposelnih 01.08.2018 15:40 Ljubljana, 01. avgusta (STA) - Zavod RS za zaposlovanje je danes objavil novo javno povabilo Delovni preizkus za obdobje 2018/2019. Na voljo je 1,8 milijona evrov proračunskih sredstev, predvidoma bo to zadoščalo za vključitev 2000 brezposelnih oseb, so pojasnili.

S pomočjo delovnega preizkusa bodo vključeni v program lahko preizkusili svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu ter si tako izboljšali zaposlitvene možnosti. Delodajalci bodo na drugi strani lahko brezposelne spoznali in preizkusili v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Na javno povabilo lahko vložijo ponudbo delodajalci, ki izpolnjujejo zastavljene pogoje. Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 23. oktobra 2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Ponudbo za delovni preizkus lahko vložijo v elektronski obliki od 8. avgusta od 9. ure dalje na portalu zavoda.

Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja, saj vključene osebe v tem času ostanejo prijavljene v evidenci brezposelnih. Praviloma poteka osem ur na dan in največ pet dni na teden (od najmanj 100 ur do enega meseca; izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot mesec dni), ne izvaja pa se ob nedeljah in praznikih. Delovni preizkus mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.

Pred začetkom delovnega preizkusa morajo kandidati uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega jih napotijo delodajalci, z zavodom pa morajo skleniti pogodbo o vključitvi v program. Delodajalci morajo udeležence v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, ravno tako morajo zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z zakonodajo.

Za izveden delovni preizkus zavod delodajalcem povrne upravičene stroške v višini 206 evrov za udeleženca. Delodajalci iz javnega sektorja so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz, ki se jim izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu.

V program se lahko vključijo vsi brezposelni, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti.

V okviru javnega povabila lahko delodajalci oddajo več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni, prav tako morajo biti izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.

Doslej se je po zaključku delovnega preizkusa pri istem ali drugem delodajalcu zaposlilo približno 70 odstotkov udeležencev programa, so še zadovoljni na zavodu.