c S
Na kratko iz gospodarstva 01.08.2018 07:30 Ljubljana, 31. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba Kompas hoteli Bled je pred skupščino, ki je sklicana za 30. avgust, ugotovila, da postopek imenovanja predstavnika delavcev v nadzorni svet še ni zaključen in predvidoma ne bo do dneva skupščine. Zato je to točko umaknila iz dnevnega reda, je družba objavila na Ajpesu.

Lastnik družbe SŽ-železniško gradbeno podjetje bo na skupščini, ki bo potekala 31. avgusta, odločal o predlogu poslovodstva in nadzornega sveta, da čisti dobiček v višini 10,56 milijona evrov ostane nerazporejen. Odločali bodo tudi o podelitvi razrešnice poslovodstvu družbe in nadzornemu svetu.

Ljubljanska borza je na spletni strani objavila sporočilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe KS Naložbe. Skupno število vseh izdanih delnic je 3.909.878, skupno število lastnih delnic je 46.452, skupno število delnic z glasovalno pravico pa 3.863.426.

Skupščina družbe Beri je danes podelila razrešnico upravnemu odboru in izvršni direktorici Maji Čibej za delo v lanskem letu. Seznanili so se z informacijo o njihovih lanskih prejemkih in za revizijo izbrali družbo BGS-revizija.