c S
Sindikat brniških gasilcev po podpisu aneksa zadovoljen z novo kolektivno pogodbo 31.07.2018 15:07 Brnik, 31. julija (STA) - Aneks h kolektivni pogodbi, ki sta ga dva sindikata Aerodroma Ljubljana minuli teden podpisala s poslovodstvom družbe Fraport Slovenija, po besedah sekretarja Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Davida Švarca prinaša boljšo kolektivno pogodbo od prejšnje. Sindikata sta z doseženim zadovoljna, opozarjata pa na preostale težave.

Sindikat poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Svobodni sindikat Aerodrom Ljubljana sta aneks k podjetniški kolektivni pogodbi s poslovodstvom družbe Fraport Slovenija podpisala minuli teden, potem ko je aprila v veljavo stopila nova pogodba.

To je marca podpisal Sindikat družbe Aerodrom Ljubljana, vendar brez soglasja obeh prej omenjenih lani ustanovljenih sindikatov. Ta sta zato konec aprila pripravila protestni shod, ki so mu sledila pogajanja in nato minuli teden podpis aneksa.

Po njegovih določilih zaposlenim pri Fraportu Slovenija med drugim ne bodo skrajševali odpovednih rokov, poleg tega bodo imeli pravico do solidarnostne pomoči ob daljši bolniški odsotnosti tudi v primeru elementarnih nesreč ali požara, je na današnji novinarski konferenci pojasnil Švarc.

Zaposlenim na aerodromu bodo pripadle jubilejne nagrade za skupno delovno dobo in ne le delovno dobo, pridobljeno v času dela na aerodromu. Polurni odmor med delom bodo delavci lahko izkoristili v enem delu.

Znova je vzpostavljena tudi delovnopravna zaščita sindikalnega zaupnika, ki mu delodajalec brez soglasja sindikata tako ne more poseči v delovnopravni položaj. Pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi so spet zavarovani tudi član sveta delavcev, delavski zaupnik, član nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, ter sindikalni zaupnik, ki je član izvršnega odbora.

Po novem aneksu iz omejitve letnega dopusta na 35 dni ne bodo izvzeti delavci, ki imajo individualne pogodbe. Dosegli so tudi odstranitev določbe, na podlagi katere delodajalec v postopku redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ne bi vodil dokaznega postopka in delavcu ne bi bil dolžan omogočiti vpogleda v zbrano dokazno gradivo.

Aneks zaposlenim prinaša tudi jubilejne nagrade že od prvega aprila letos in zavezo, da marca prihodnje leto začnejo s pogajanji še za tisti del tarifnega dela kolektivne pogodbe, ki ga tokrat niso dokončno izpogajali. Zaposleni v operativnih službah bodo v drugi polovici letošnjega leta prejeli tudi nagrado za poslovno uspešnost, izplačano v enkratnem znesku.

Član Svobodnega sindikata Aerodrom Ljubljana Matevž Bodlaj je izrazil zadovoljstvo, da se je vodstvo Fraporta "začelo odzivati in so prve spremembe tukaj". "Tako se je v podjetniško kolektivno pogodbo vrnilo tiste stvari, ki so bile ob uvedbi nove izbrisane, a so za delavce ključnega pomena," je povedal.

Dodal pa je, da kljub pozitivnim spremembam ostaja veliko težav glede delovnega časa in pogojev dela. Kljub določenemu 40-urnemu tedenskemu delavniku nekateri po njegovih besedah namreč včasih delajo tudi do 56 ur tedensko. "Gre za kršitve, ki imajo velik vpliv tako na zasebno življenje kot zdravje delavcev," je opozoril Bodlaj.

Predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana Branko Poljanšek je poudaril, da pričakujejo izpolnitev obljub vodstva, ob tem pa spomnil, da gasilsko delo zahteva stalno izobraževanje in veliko vaj. Posebej problematične so nove stavbe, ki so z vidika požarne varnosti zelo zahtevne. "Pričakujemo pravilno ovrednotenje gasilskega dela in potrebne gasilske opreme," je še dodal.