c S
Sava v polletju z 2,39 milijona evrov čistega dobička 31.07.2018 12:56 Ljubljana, 31. julija (STA) - Družba Sava je v prvem polletju ustvarila 2,39 milijona evrov čistega dobička. Večino prihodkov, za 3,49 milijona evrov, je v šestih mesecih ustvarila kot finančne prihodke iz deležev v družbah v skupini. Čisti prihodki od prodaje so dosegli 300.000 evrov, je razvidno iz poročila o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja.

V prvih šestih mesecih je Sava imela za 309.000 evrov izgube iz poslovanja, k je na ravni "dinamično načrtovane izgube". V celotnem lanskem letu je sicer ta dosegla 1,62 milijona evrov.

Čisti dobiček finančnega holdinga z naložbami v turistični in finančni sektor je lani dosegel 1,59 milijona evrov - sestavljen je bil iz operativne izgube v višini 1,62 milijona evrov in dobička iz finančnega poslovanja v višini 3,71 milijona evrov. Lani je Sava ustvarila 5,32 milijona evrov finančnih prihodkov, ki so v pretežni meri nastali s prodajo finančnih naložb ter prejemom dividend.

Sava sicer, kot izhaja iz poročila, objavljenega na Ajpesu, pri poslovnih prihodkih sledi načrtovanim ciljem. Bistven prispevek k višini skupnih prihodkov družbe pa nastaja na finančnem delu v povezavi z odprodajo zastavljenih ciljev, kot je opredeljeno v načrtu finančnega prestrukturiranja.

Načrt finančnega prestrukturiranja temelji na pospešenem razvoju turističnih dejavnosti na eni strani, in pa dezinvestiranju finančnih na drugi. Med aktivnostmi na področju dezinvestiranja je družba v poročilu navedla prodajo finančne naložbe v delnice Gorenjske banke srbski AIK Bank. Prodaja bo sicer v poslovnih knjigah evidentirana po izpolnitvi odložnih pogojev oz. po uveljavitvi prodajne opcije.

Največji lastniki Save so Slovenski državni holding in Kapitalska družba (vsak polovico od 45,13 odstotka lastništva) ter York Global Finance Offshore (41,74 odstotka).