c S
Na kratko iz gospodarstva 31.07.2018 07:30 Ljubljana, 30. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Delničarji Certe Holding se bodo 31. avgusta sestali na skupščini, na kateri se bodo seznanili z letnim poročilom družbe za lani, višino in pokrivanjem bilančne izgube za lani ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Glasovali bodo tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter o imenovanju pooblaščenega revizorja za letos. Za slednjega je družba predlagala revizijsko družbo ACAM iz Ljubljane, je razvidno iz sklica skupščine, objavljenega na Ajpesu.

Delničarji družbe Hotel Slon se bodo na skupščini sestali 30. avgusta. Med drugim bodo glasovali o predlogu sklepa, po katerem bi se od 2,26 milijona evrov lanskega bilančnega dobička med delničarje razdelilo 7438 evrov oziroma štiri cente na delnico.

Delničar Mladinske knjige Marko Potočnik je vložil nasprotni predlog k eni od točk dnevnega reda skupščine družbe, ki bo 23. avgusta. Predlaga, da skupščina ne potrjuje in ne odobri dela nadzornega sveta ter mu ne podeli razrešnice za lansko leto. Kot razlog je navedel "nezadovoljive in zaskrbljujoče poslovne rezultate zadnjih let".

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je sporočila, da je prodala 23,38-odstotni delež Term Dobrna, kupca pa niso razkrili. Po poročanju Financ gre za mariborsko družbo Sors, ki je v lasti podjetnika Marka Arsenoviča. Terme Dobrna so sicer v 72-odstotni lasti družbe Alea družine Korošec. Posel bo končan po dopustih, so še poročale Finance.

Nadzorni svet Abanke je na današnji seji obravnaval gradiva za skupščino banke, ki bo potekala 30. julija. Uprava predlaga, da se skupščina seznani z odstopom dveh članov nadzornega sveta, in sicer Petra Merca (z dne 9. julij) in Bernarde Babič z dne (5. julij). Predlaga tudi, da se v nadzorni svet za štiri leta imenuje Varja Dolenc.