c S
KPK z več priporočili ministrstvu za delo na področju imenovanj 30.07.2018 15:28 Ljubljana, 30. julija (STA) - Protikorupcijska komisija je ministrstvu za delo podala več priporočil, da v postopkih imenovanja direktorjev domov starejših ne bi prihajalo do korupcijskih tveganj. Ministrstvo je za STA zagotovilo, da bo preučilo priporočila in nato sprejelo nadaljnje ukrepe.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mora pred podajo mnenja o kandidatu za direktorja zavoda pridobiti vso dokumentacijo o kandidatih, ki bo omogočala celovito presojo o tem, kdo je najprimernejši, navaja Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Ministrstvo mora v skladu z enim od priporočil pri mnenju o določenem kandidatu tudi upoštevati strokovnost kandidata, podano vizijo in razvoj ter interes zavoda oziroma javni interes.

Ministrstvo naj nadalje oblikuje smernice oziroma programske usmeritve v zvezi z imenovanjem direktorjev javnih socialno varstvenih zavodov, ki bi določale temeljne cilje delovanja teh zavodov, način za doseganje teh ciljev in načela delovanja in bi bile vodilo pri odločanju o tem, kateri izmed kandidatov za direktorja je najprimernejši.

Mnenje o vseh kandidatih in ne le o enem naj ministrstvo poda pisno in obrazloženo v luči smernic oziroma programskih usmeritev. Sveti javnih socialno varstvenih zavodov pa naj sprejmejo poslovnik za imenovanje direktorjev ali pa v že obstoječih poslovnikih natančneje opredelijo postopek imenovanja direktorjev, priporoča komisija.

Navedena priporočila je KPK podala po postopku o domnevnih nepravilnostih pri imenovanju direktorja Doma starejših občanov Metlika, razpis za to delovno mesto je bil objavljen 12. januarja. Komisija v tem primeru ne more z gotovostjo potrditi nezakonitih ali neformalnih vplivov na delovanje predstavnikov ustanoviteljev sveta doma, lahko pa trdi, da je postopek potekal najmanj v nasprotju z vsemi standardi transparentnosti in integritete posameznikov in institucij, so zapisali v komisiji.

Na ministrstvu so za STA pojasnili, da v konkretnem postopku imenovanja direktorja, ki ga je pregledovala komisija, do imenovanja direktorja ni prišlo, saj ministrstvo prav zaradi dvoma v objektivnost ni izdalo soglasja k imenovanju. Razpis se bo ponovil, so navedli.