c S
Začetek izplačevanja sedmih milijonov evrov pomoči po lanskoletni suši 30.07.2018 15:12 Ljubljana, 30. julija (STA) - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo danes izvedla prvo glavnino izplačil pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpeli škodo po lanskoletni suši. Kot so sporočili s kmetijskega ministrstva, bodo 11.243 upravičencem skupaj izplačali slabih sedem milijonov evrov. Z izplačili bodo nadaljevali v sredo in prihodnji ponedeljek.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pojasnili, da bo nekaj vlog zaradi zahtevnosti obravnave izplačanih pozneje.

Ob tem so poudarili, da je suša zaradi klimatskih sprememb vse pogostejši vremenski pojav, zaradi česar je nujna prilagoditev kmetijske proizvodnje. Pri tem so na voljo tako zavarovalni produkti kot tudi pomoč države in EU za investicije v namakalne sisteme.

Pri zaščiti kmetijskega pridelka pred sušo je pomembno tudi dosledno izvajanje agrotehničnih preventivnih ukrepov. Minister Dejan Židan, ki opravlja tekoče posle, je pojasnil, da letos že drugič izplačujejo pomoč kmetijam zaradi naravnih nesreč v letu 2017, ob tem pa se zavedajo, da je bistveno bolj pomembno preventivno delovanje.

"V letošnjem letu smo objavili že tri javne razpise za sofinanciranje prilagajanja podnebnim spremembam v vrednosti 27 milijonov evrov. Obenem smo povečali tudi sofinanciranje zavarovalnih premij za tiste škodne dogodke, ki jih v skladu z nacionalno zakonodajo lahko sofinanciramo," je dejal in pri tem navedel, da je denimo za trajne nasade sofinanciranje 50-odstotno.

Na agenciji za kmetijske trge in razvoj so prejeli vloge 14.911 upravičencev za izplačilo pomoči, pri čemer jih bo 11.243 prejelo pozitivno odločbo s skupnim izplačilom 6,96 milijona evrov odobrenih sredstev. Preostalih 3668 bo prejelo negativne odločbe, ker ne dosegajo praga 30 odstotkov škode na celotnem kmetijskem gospodarstvu ali pa so izplačila manjša od 100 evrov.

Končna ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic lanskoletne suše je sicer znašala dobrih 65,2 milijona evrov. Vlada je julija sprejela program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017 in za odpravo posledic suše v kmetijski proizvodnji zagotovila do nekaj več kot sedem milijonov evrov iz proračunske rezerve.