c S
Za inovacije in ekološko akvakulturo več kot pol milijona evrov 30.07.2018 07:15 Ljubljana, 27. julija (STA) - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo javni razpis s področja akvakulture. Za ukrepa inovacije v akvakulturi in prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura je na voljo 533.000 evrov. Razpis bo odprt od 20. avgusta do porabe sredstev oz. do objave o zaprtju razpisa.

Kot so pojasnili na ministrstvu, je predmet podpore javnega razpisa za ukrep inovacije v akvakulturi dodelitev nepovratnih sredstev za operacije, ki sledijo vsaj enemu od določenih ciljev, in sicer razvijanju tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje moke in ribjega olja.

Sredstva bodo med drugim namenjena tudi spodbujanju trajnostnega izkoriščanja virov v akvakulturi, razvijanju ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom ter proučevanju tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa znaša 400.000 evrov, od tega znaša prispevek EU 300.000 evrov, država pa bo prispevala 100.000 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 20.000 evrov na posamezno vlogo, najvišji pa 100.000 evrov.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Predmet podpore javnega razpisa za prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura pa je dodelitev nepovratnih sredstev za nadomestilo za prehod iz klasične akvakulture na ekološko akvakulturo. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 133.000 evrov, od tega bo EU prispevala 100.000,00 evrov, Slovenija pa 33.000 evrov.

Tudi do sredstev tega razpisa so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.