c S
Na kratko iz gospodarstva 30.07.2018 07:15 Ljubljana, 27. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

V prvem krogu dokapitalizacije Save so po poročanju Dela nove delnice vpisali Kapitalska družba, sklad York in nekateri mali delničarji, med njimi tudi Stane Valant. Sava naj bi skladno z nedavnim sklepom skupščine namreč zbrala 4,7 milijona evrov svežega denarja, ki ga bo namenila za prevzem Hotelov Bernardin.

Za nakup Term Banovci naj bi se po neuradnih informacijah Večera zanimalo ljutomersko podjetje Karba MGE, ki naj bi Savi Turizem zanje ponudilo štiri milijone evrov. Sava Turizem, hčerinska družba Save, je namreč v strateških smernicah 2018-2022 družbi Terme Lendava in Terme Banovci prepoznala kot destinaciji, primerni za prodajo. Postopek prodaje Term Lendava je že v zaključni fazi, po pisanju Financ pa naj bi bil kupec sklad Comitatus v lasti madžarske države, ta pa naj bi za hotel Lipa, apartmajsko naselje Lipov gaj, kamp, pet bazenov, wellness in zemljišče odštel devet milijonov evrov.

V Slovenijo prihaja irska veriga trgovin s cenovno ugodnimi oblačili in modnimi dodatki Primark. Kot je razvidno s spletnih strani Ajpesa, je namreč v Sloveniji odprla hčerinsko podjetje Primark trgovine, svojo prvo trgovino v Sloveniji pa naj bi odprli v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark, kot je že konec minulega leta prvi poročal portal Siol. Zapolnili naj bi prostore nekdanje trgovine Kastner & Öhler v severnem delu Cityparka, kjer že nekaj časa poteka celovita prenova. Po informacijah Siola naj bi do odprtja prišlo enkrat jeseni.

Tovarna olja Gea je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila, da je danes od družbe Plasta, ki je v lasti dolenjskega podjetnika Franca Freliha, prejela uradno obvestilo, da je od konzorcija prodajalcev kupila 754.341 delnic podjetja iz Slovenske Bistrice, kar predstavlja 60,109 odstotka glasovalnih pravic.

Delničarji največjega slovenskega izdelovalca gradbenega materiala Salonita Anhovo, ki ga obvladujeta avstrijska družba Intercement in italijansko podjetje Buzzi Unicem, so na sredini skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se od 10,28 milijona evrov bilančnega dobička 7,06 milijona evrov uporabi za izplačilo dividend v višini osem evrov bruto na delnico. Ker je 11. julija nadzornikom potekel mandat, so ob tem v nadzorni svet izvolili Hannesa Gailerja, Webra Lutza, Bernharda Auerja in Patricka Kleina, je razvidno iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.

Iz Hidrie so ob nedavni novici o smrti dolgoletnega prvega moža italijansko-ameriškega proizvajalca avtomobilov Fiat Chrysler Sergia Marchionneja sporočili, da je Marchionne "pomemben pečat pustil tudi v Sloveniji". Kot so pojasnili, je Marchionne že avgusta 1997, kmalu po Hidriinem prevzemu Tomosa leta 1995, s svojo ekipo - takrat še kot predsednik družbe Alcan, enega največjih globalnih proizvajalcev aluminija in nanj vezanih izdelkov - "pragmatično razpoznal priložnost skupnega nastopa s Hidrio". Tako sta Alcan in Hidria ustanovila Alutec.

Družba Union Hoteli je prek spletne strani Ljubljanske borze objavila sklic skupščine, ki bo 31. avgusta. V njem delničarjem predlaga, naj se od bilančnega dobička za lani v višini 9,84 milijona evrov za dividende nameni 303.000 evrov ali 0,17 evra na delnico. Preostanek dobička naj ostane nerazporejen.

Družba KS Naložbe je prek spletne strani Ljubljanske borze objavila sklic skupščine, ki bo 28. avgusta. Na njej bodo delničarji med drugim odločali o predlogu, da se bilančno izgubo za lani v višini 7,09 milijona evrov pokrije v breme kapitalskih rezerv.

Ljubljanska borza je za potrebe delovanja večstranskega trgovalnega sistema Progress, namenjenega izdajam vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetji, ki jim omogoča hiter, preprost in poceni vstop na organiziran trg ter tako lažji dostop do novih finančnih virov, podelila status svetovalca podjetju BV Finančna Skupina. Njegova vloga bo priprava izdajatelja za funkcioniranje v segmentu Progress, priprava dokumenta o uvrstitvi vrednostnih papirjev izdajatelja v omenjeni sistem in spremljanje izdajatelja po sprejemu njegovih vrednostnih papirjev vanj v obdobju najmanj dveh let od dneva uvrstitve. Progress je skupni projekt Ljubljanske in Zagrebške borze kot njenega lastnika, za Slovenijo pa ga upravlja Ljubljanska borza. Predstavlja del večstranskega trgovalnega sistema SI Enter, ki ga je borza zagnala marca lani in pomeni alternativo borznemu trgu, saj je na njem mogoče trgovati z vrednostnimi papirji, ki ne kotirajo na borzi.