c S
Jeseniški občini še 244.000 evrov za ukrepe trajnostne mobilnosti 30.07.2018 07:20 Jesenice, 29. julija (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je Občini Jesenice dodelilo dodatnih skoraj 244.000 evrov nepovratnih sredstev z javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Sredstva so namenjena posodobitvi avtobusnih postajališč in postavitvi kolesarnic ob javnih objektih. Oba projekta bodo predvidoma začeli izvajati letošnjo jesen.

Kot so sporočili z jeseniške občine, so za posodobitev avtobusnih postajališč upravičeni do nepovratnih sredstev v višini 164.000 evrov, za postavitev kolesarnic pa v višini 80.000 evrov. S tem je občina za oba projekta prejela tudi najvišjo možno sofinanciranje.

S prejetimi sredstvi evropske kohezijske politike, od katerih je 85 odstotkov sredstev kohezijskega sklada in 15 odstotkov sredstev ministrstva za infrastrukturo, bo sofinanciranih 80 odstotkov upravičenih stroškov obeh investicij. Petino vrednosti projektov bo sofinancirala občina iz svojega proračuna.

Posodobitev avtobusnih postajališč vključuje 13 postajališč na glavni liniji mestnega potniškega prometa Hrušica-Koroška Bela. Vsa postajališča bodo opremljena z zasloni na dotik, polnilnimi priključki USB, radijskim predvajalnikom in osvetlitvijo. Postajališče pri občinski stavbi in postajališče Pri Čufar bosta poleg naštetega imeli tudi osem dodatnih priključkov USB, možnost brezžičnega dostopa do interneta, defibrilator, ogrevane klopi in kamero. Vse naprave bodo napajali prek fotovoltaičnih panelov na strehi, zato dodatni priklopi na elektriko ne bodo potrebni.

Občina Jesenice želi z modernizacijo avtobusnih postajališč izboljšati storitev mestnega potniškega prometa in tudi na ta način ljudi spodbuditi k uporabi mestnega potniškega prometa za vsakdanje opravke. S tem želi dosegati cilje, ki jih je opredelila v celostni prometni strategiji občine.

Začetek projekta je predviden za letošnjo jesen, zaključili pa naj bi ga do septembra 2020. Letos načrtujejo ureditev dveh postajališč, prihodnje leto sedmih, leta 2020 pa še zadnjih štirih. Celotna vrednost projekta je ocenjena na približno 200.000 evrov brez DDV.

Postavitev kolesarnic ob javnih objektih vključuje postavitev petih nadstrešnic za kolesa, in sicer ob treh osnovnih šolah, zdravstvenem domu ter Prireditvenem centru Jesenice, kjer se nahajajo gledališče, kino in knjižnica. Vsaka od nadstrešnic bo namenjena parkiranju desetih koles, opremljena pa bo tudi z orodjem za hitro popravilo koles, omaricami za shranjevanje čelad in manjših osebnih predmetov, v katerih bodo tudi vtičnice USB, ter stojali za kolesa, na katera bo kolesa mogoče prikleniti.

Nadstreški bodo kovinski s prosojnimi stekleno-plastičnimi polnili, za potrebe osvetlitve in polnjenje električnih koles pa bodo priključeni na električno energijo sosednjih javnih objektov. Občina Jesenice želi s postavitvijo nadstrešnice izboljšati pogoje za kolesarjenje in tudi na ta način spodbuditi ljudi k uporabi kolesa za vsakdanje opravke. Tudi to je del celostne prometne strategije.

Začetek projekta je predviden za letošnjo jesen, zaključili pa naj bi ga do konca leta 2019. Letos načrtujejo postavitev ene nadstrešnice, naslednje leto pa še preostalih štirih. Celotna vrednost projekta je ocenjena na približno 100.000 evrov brez DDV.

Ministrstvo za infrastrukturo je Občini Jesenice že februarja dodelilo skoraj 75.000 evrov nepovratnih sredstev z javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Sredstva so namenjena ureditvi avtobusnega postajališča in obračališča na Tomšičevi ulici ter rekonstrukciji rdečega mostu na Hrenovici, oba projekta pa že izvajajo.