c S
Celjske mesnine lani z rastjo prihodkov 30.07.2018 07:29 Celje, 29. julija (STA) - Celjske mesnine so lani ustvarile 82,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček družbe je znašal 1,6 milijona evrov in je tako primerljiv z dobičkom iz leta 2016. Po besedah direktorja Celjskih mesnin Izidorja Krivca so s poslovanjem v letu 2017 glede na razmere zadovoljni.

Krivec ocenjuje, da bi bil izid poslovanja Celjskih mesnin, ki so se februarja letos iz delniške družbe preoblikovale v družbo z omejeno odgovornostjo, še boljši, če ne bi bili deležni dolgotrajne rasti cen osnovne surovine predvsem v prvi polovici leta 2017, je razvidno iz lanskega poslovnega poročila, ki je objavljeno na spletnih straneh Ajpesa.

Podjetje je lani nadaljevalo z osnovnimi usmeritvami v izboljšanje vplivov na okolje. Tako so se lotili racionalizacije porabe pitne vode, porabe energentov in selektivnega zbiranja organskih in ostalih odpadkov.

Celjske mesnine, ki zaposlujejo okrog 360 delavcev, so lani v tehnološkem oddelku razvile 16 novih proizvodov in naredile 11 izboljšav.

V letu 2017 podjetje, ki je lastnik tudi Radgonskih goric, Pršutarne Lokev na Krasu in invalidske družbe Celjske mesnine-Storitve, ni imelo težav z likvidnostjo. To tveganje obvladuje z izterjavo zapadlih terjatev iz poslovanja, načrtovanjem in spremljanjem denarnih tokov ter spremljanjem stopnje zadolženosti. Prav tako družba ni imela težav z najemanjem in vračanjem bančnih posojil, vse obveznosti do dobaviteljev pa je poravnala.

Tudi v letošnje poslovno leto so Celjske mesnine vstopile s smelimi načrti. Zavedajo se, da je konkurenca na domačem trgu vedno večja in da vsi želijo povečati svoj tržni delež. "Pa vendar so se naša dosedanja prizadevanja in vlaganja v tehnološko opremljenost in povečane kapacitete pokazala kot učinkovita in pravilno naravnana. Zato smo lani tudi uspeli povečati obseg poslovanja in poslovati z dobičkom. In to nameravamo tudi v tem poslovnem letu," je dejal Krivec.

Izrazil je upanje, da bo letos trg z njihovo osnovno surovino bolj stabilen in bolj prijazen kot v preteklem poslovnem letu. Letos bodo tudi nadaljevali z vlaganjem v tehnološko posodobitev, za kar si bodo prizadevali pridobiti nekaj nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov.

Že nekaj časa si prizadevajo okrepiti tudi prepoznavnost svojih blagovnih znamk, v prihodnje naj bi s tem namenom okrepili skupne aktivnosti na ravni skupine. Zaradi vse večjih težav pri zagotavljanju delovne sile pa bodo morali v prihodnje nameniti veliko napora za zagotavljanje novih delavcev in si s tem omogočiti nadaljnjo rast in obstoj, še ugotavljajo.

Skrb za blagovne znamke, kadre in sledenje tehnološkim ter prodajnim trendom bo njihova glavna usmeritev tudi v prihodnje, še pravi Krivec.