c S
V Celju poteka energetska sanacija šestih javnih stavb 30.07.2018 07:29 Celje, 29. julija (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je v drugi polovici junija celjski občini dodelilo 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev za izvedbo energetske sanacije osmih javnih objektov v Celju. Trenutno potekajo dela v štirih osnovnih šolah in dveh enotah javnih vrtcev. V jesenskih mesecih bodo začeli z deli tudi na Celjskem domu.

Vrednost celotne investicije energetske sanacije osmih javnih objektov je ocenjena na nekaj več kot štiri milijone evrov. Energetika Celje bo kot partner za izvedbo projekta zagotovila nekaj nad polovico predvidenih finančnih sredstev oz. 1,9 milijona evrov, preostanek v višini okoli 450.000 evrov pa bo zagotovila celjska občina iz proračuna.

Na Osnovni šoli (OŠ) Hudinja, II. OŠ Celje, OŠ Glazija in v enoti Živ žav vrtca Zarja se tako že izvajajo fasaderska dela in v sklopu teh menjava energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva. Na IV. OŠ Celje in v enoti Iskrica vrtca Zarja se pripravljajo na začetek izvedbe toplotno izolacijske fasade.

Avgusta pa se bodo dela začela tudi v vrtcu Anice Černejeve, enoti Mavrica. V poletnem času bodo torej izvedli vsa tista dela, ki bi lahko bila moteča za izvajanje vzgojne in izobraževalne dejavnosti. Vseh objektov in pripadajočih ukrepov pa v času poletnih počitnic ne bo možno končati, zato se bodo nekatera dela nadaljevala tudi jeseni in spomladi naslednje leto.

Predvidoma v jesenskih mesecih bodo začeli še z deli na Celjskem domu. Na portalu javnih naročil je trenutno objavljen razpis za izbiro izvajalca obnove historične fasade. Projekt bodo na občini izvajali v sodelovanju s celjsko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je izdal smernice za fasadno obnovo.

Historično obnova fasade bo v celoti financirana iz proračuna celjske občine. Obnovili bodo tudi streho, približno 40 odstotkov oken bo novih, ostala bodo obnovljena. Na občini so tudi v fazi naročila projektov za ureditev dvorišča Celjskega doma, ki ga načrtujejo v prihodnjih letih.