c S
Odobreno sofinanciranje čezmejnih projektov upravljanja voda 27.07.2018 14:40 Ljubljana, 27. julija (STA) - Odbor za spremljanje programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo je odobril sofinanciranje projektov upravljanja poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in ostalih čezmejnih porečjih in ohranjanja stanja ogroženih vrst ob rekah iz evropskih sredstev. Projekta sta namenjena krepitvi učinkovitega upravljanja voda na čezmejnih porečjih.

Aktivnosti projektov bodo potekale na povodju Soče, predvsem na porečju Vipave, ter na porečjih rek Livenza in Lemene. Strateška projekta Visfrim in Grevislin sta bila pripravljena z dobrim sodelovanjem med slovenskimi občinami in državo ter z italijanskimi državnimi, deželnimi in lokalnimi institucijami in ob podpori stalne slovensko-italijanske komisije za vodno gospodarstvo. Projekta omogočata čezmejno sodelovanje, ki je ključno za uspešno upravljanje voda, so sporočili z ministrstva za okolje.

Cilj projekta Visfrim je vzpostaviti učinkovito obvladovaje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi razvoja metodologij in orodij za izvajanje obstoječih načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti in za njihovo posodobitev do leta 2021 skladno s poplavno direktivo.

Poleg negradbenih ukrepov je v okviru projekta predvidena tudi izvedba manjših gradbenih protipoplavnih ukrepov na porečju Vipave, in sicer nadvišanje nasipa ob Vipavi pri Prvačini, protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk, protipoplavni zid v Grabcu pri Mirnu in ureditev vodotoka Belška voda v Belskem.

Sredstva za izvedbo triletnega projekta znašajo 2,94 milijona evrov, od tega je za gradbene protipoplavne ukrepe na porečju Vipave namenjenih 895.000 evrov, za pripravo dodatne tehnične in finančne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov v sodelujočih slovenskih občinah pa 142.000 evrov.

Cilj drugega projekta pa je razviti čezmejno sodelovanje z jasno, celovito in trajnostno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture, okrepiti ozaveščenost in izvajanje ukrepov za trajnostni čezmejni razvoj. V okviru projekta bo pripravljen dolgoročni načrt razvoja zelene infrastrukture za povodji Soče in Levenze, izdelana bo projektna dokumentacija za vzpostavitev zelene infrastrukture, predvidena pa je tudi izvedba naslednjih pilotnih aktivnosti za vzpostavitev zelene infrastrukture na slovenski in italijanski strani.

Sredstva za izvedbo aktivnosti znašajo 2,94 milijona evrov, od tega za investicije v zeleno infrastrukturo na slovenski strani približno 657.600 evrov in 158.000 evrov za pripravo projektne dokumentacije.