c S
Rast vrednosti gradbenih del lani še višja od prvih ocen 27.07.2018 11:33 Ljubljana, 27. julija (STA) - Gradbena podjetja so lani v Sloveniji opravila za 1,99 milijarde evrov gradbenih del, kar je 24 odstotkov več kot leta 2016 in za 6,2 odstotne točke višja rast kot v februarja objavljeni prvotni oceni. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja za 35 odstotkov, na gradbenih inženirskih objektih pa za 14 odstotkov.

Vrednost na stavbah opravljenih gradbenih del je lani dosegla milijardo evrov, vrednost del, opravljenih na gradbenih inženirskih objektih, pa 989 milijonov evrov, kažejo danes objavljeni podatki državnega statističnega urada.

Vrednost opravljenih gradbenih del, katerih investitorji so bile pravne osebe, je bila za 24 odstotkov višja kot v letu 2016, vrednost tistih, katerih investitorji so bile fizične osebe, pa za 22 odstotkov.

Pravne osebe so največ sredstev investirale v gradnjo nestanovanjskih stavb, in sicer 634 milijonov evrov oziroma 38 odstotkov več kot v letu 2016. Fizične osebe so največ sredstev investirale v gradnjo stanovanjskih stavb, in sicer 186 milijonov evrov, kar je 15 odstotkov več kot v letu 2016.

Vrednost opravljenih del na stanovanjskih stavbah je bila lani višja za 27 odstotkov. Na enostanovanjskih je bila višja za 23 odstotkov, na večstanovanjskih za 29 odstotkov in na stavbah za posebne družbene skupine za 53 odstotkov.

Vrednost opravljenih del na nestanovanjskih stavbah je bila višja za 39 odstotkov. Na industrijskih stavbah in skladiščih so bila opravljena dela vredna 200 milijonov evrov, kar je največ med nestanovanjskimi stavbami. Sledijo gradbena dela, opravljena na trgovskih stavbah in na stavbah za storitvene dejavnosti, ki so bila vredna 130 milijonov evrov.

Vrednost lani opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila za 14 odstotkov višja kot leta 2016. Gradbena dela, opravljena na objektih prometne infrastrukture, so bila vredna 559 milijonov evrov (+14 odstotkov), dela na cevovodih, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodih pa 334 milijonov evrov (+24 odstotkov).

Vrednost del na industrijskih gradbenih kompleksih se je zvišala za 15 odstotkov na 51 milijonov evrov. Znižala se je le vrednost del na drugih gradbenih inženirskih objektih, in sicer za 28 odstotkov oziroma 18 milijonov evrov.