c S
Na kratko iz gospodarstva 27.07.2018 07:30 Ljubljana, 26. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Krka je objavila nerevidirano poročilo o polletnem poslovanju, v katerem je praktično v celoti potrdila predhodno objavo o poslovanju v prvem šestmesečju z začetka meseca. Skupina Krka je v pol leta prodala za 680,5 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani in največja prodaja v kakšnem prvem polletju doslej. Čisti dobiček je v tem obdobju dosegel 101,7 milijona evrov, kar je 11 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju in za 0,3 milijona več od predhodne ocene. 93 odstotkov prihodkov, to je 636,1 milijona evrov, je Krka v prvem polletju dosegla na tujih trgih. Med temi je bila z 32,1-odstotnim deležem največja prodajna regija vzhodna Evropa. Vsi rezultati poslovanja v prvem polletju so bili boljši kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja skupine je dosegel 135,5 milijona evrov in bil medletno za devet odstotkov višji. Dobiček pred davkom je znašal 120,6 milijona evrov in je bil višji za devet odstotkov. V skupini Krka je bilo konec junija zaposlenih 11.212 ljudi, kar je 380 oziroma štiri odstotke več kot konec 2017. Skupaj z agencijskimi delavci jih je bilo 12.364, kar je dva odstotka več kot konec 2017.

Po neuradnih informacijah časnika Finance so delničarji Delavske hranilnice, ki je v večinski sindikalni lasti, dobili ponudbo v višini 110 evrov za odkup delnic, kar je malenkost nad njihovo knjigovodsko vrednostjo. Kupec oz. financer naj bi bila družbe MyWorld iz Gradca, ki je bila pred tem znana pod imeni Lyoness, Lyconet oz. Cashback World. Za njo naj bi kot najpomembnejši igralec stal Klemen Hazabent, sin nekdanjega bančnika iz NLB in Nove KBM Andreja Hazabenta, za njim pa naj bi bil denar iz tujine. V upravi hranilnice so za Finance dejali, da uradno o ponudbi niso seznanjeni, nihče pa ne izvaja skrbnega pregleda poslovanja. Največji posamični lastnik je Sindikat vzgoje in izobraževanja (Sviz), njegov glavni tajnik Branimir Štrukelj pa je za Finance zatrdil, da sindikat ni zainteresiran za prodajo.

Upravni odbor Cetisa je za 27. avgust sklical skupščino, na kateri bodo delničarji med drugim odločali o predlogu, da 1,29 milijona evro bilančnega dobička ostane nerazporejenega.