c S
Vlada o gospodarskih temah 26.07.2018 13:46 Ljubljana, 26. julija (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela polletno poročilo o izvrševanju državnega proračuna, ki je v šestih mesecih zabeležil 180,9 milijona evrov presežka. Ponovno je sprejela tudi predlog zakona o trgu finančnih instrumentov in Luki Koper dala soglasje za gradnjo novega priveznega mesta.

Po dosedanjih ocenah vlade bi lahko ob koncu leta proračunski presežek dosegel 227 milijonov evrov, kar je precej več od načrtov, so po seji vlade sporočili iz urada za komuniciranja. Do konca junija je proračun zabeležil 4,753 milijarde evrov prihodkov, kar je 4,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani, odhodki pa so se povečali za 1,8 odstotka na 4,573 milijarde evrov.

Vlada je danes ponovno sprejela predlog zakona o trgu finančnih instrumentov, ki ga bo predložila v obravnavo po nujnem postopku. Glavni namen zakona je prenos direktive o trgih finančnih instrumentov v slovenski pravni red. Določila je tudi predloga sprememb zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov in zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki sta s prvim zakonom vsebinsko tesno povezana.

Vlada je Luki Koper dala soglasje za gradnjo novega priveznega mesta za privezovanje ladij za pretovor avtomobilov in tovornih vozil, ki bo predvidoma končana v letu 2021. Novo privezno mesto bo zagotovilo krajše transportne poti od ladje do skladiščnih površin terminala za avtomobile in sprostilo obstoječe priveze, kamor bo mogoče vezati ladje z drugimi tovori. Skupna ocenjena vrednost te investicije, ki jo bo izvedla Luka Koper, je 8,83 milijona evrov brez DDV.

Izdala je uredbo o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki določa določa najnižjo višino zahtevanega jamstva za povračilo vseh plačil potrošnika in stroškov povratka potrošnika zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja.

Izdala je tudi uredbo o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi, ki določa del akumulacijskega jezera, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon.

Vlada je sprejela letno poročilo Zavoda RS za blagovne rezerve za leto 2017 in sklenila, da se bilančni dobiček v višini 19,49 milijona evrov razporedi v druge rezerve iz dobička.

Seznanila se je s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca junija 2018. V tem času je bilo izdanih 338 odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v skupni vrednosti 1,97 milijarde evrov, kar je 65 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Z družbo SŽ Potniški promet bo sklenila aneks k pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031. Sredstva v višini 50 milijonov evrov so načrtovana v proračunu za leti 2018 in 2019. Slovenske železnice načrtujejo, da bodo letos opravile skupno 10,58 milijona vlakovnih kilometrov in prepeljale 13,46 milijona potnikov.

Z družbo SŽ Infrastruktura pa bo vlada sklenila aneks k pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje 2016-2020, ki določa dodatni obseg zamenjav v okviru vzdrževanja javne železniške infrastrukture v letu 2018.

Vlada se je seznanila s poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, ki ga je pripravila Agencija za energijo. Ta v poročilu ugotavlja, da se je slovenska energetika zaradi sprememb v globalnem okolju znašla pred izzivi, ki morajo omogočiti trajnostno rabo naravnih virov, obenem pa konkurenčnost in zanesljivost oskrbe z energijo.

Kot skupščina Slovenskega državnega holdinga (SDH) se seznanila z revidiranim letnim poročilom SDH in celotne skupine za leto 2017. Podelila je razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2017 ter imenovala revizorja SDH in celotne skupine za obdobje od 2018 do 2020.

Vlada se je seznanila z letnim poročilom Družbe za razvoj infrastrukture za leto 2017, ki je bilo revidirano in je bilo nanj podano pozitivno mnenje revizorja. Vlada je kot ustanoviteljica odločila, da se dobiček v višini 1,20 milijona evrov uporabi za izplačilo dividend, preostanek dobička v višini 486.583 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Damirja Topolka je vlada imenovala za člana sveta Javne agencije za železniški promet RS, potem ko mu je mandat potekel 21. februarja 2018. Mandat člana sicer traja pet let.

Za člana sveta Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje je kot predstavnika ustanovitelja za dobo štirih let imenovala Franca Stanonika in Bernardo Suša.