c S
Vlada v DZ s pobudo za pravno podlago za nakup osemkolesnikov 26.07.2018 13:39 Ljubljana, 26. julija (STA) - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je v DZ poslala pobudo za sklenitev sporazuma z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer. Pobuda predstavlja pravno podlago za nakup osemkolesnikov za Slovensko vojsko.

Sklenitev sporazuma vzpostavlja pravno podlago za sodelovanje Slovenije z OCCAR v programu Boxer. O pobudi mora odločati parlamentarni odbor za zunanjo politiko, na njegovi podlagi pa bodo sklenili izvedbene akte za nabavo vozil boxer. Ocenjena vrednost projekta, ki vključuje stroške nakupa 48 vozil boxer in ustrezno logistično podporo, je 306 milijonov evrov, sredstva pa bo zagotovil Generalštab Slovenske vojske.

Ministrstvo za obrambo je namreč skladno z resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 in srednjeročnim obrambnim programom 2018-2023 sprejelo odločitev za opremljanje SV z bojnimi kolesnimi vozili 8x8 za izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine SV.

Nakup teh vozil bo ministrstvo za obrambo izvedlo v okviru večnacionalnega programa Boxer organizacije OCCAR. Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, se s tem uresničujejo sprejeti cilji zmogljivosti Nata za Slovenijo glede zagotavljanja zmogljivosti za oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin, ki jih je vlada potrdila na zasedanju obrambnih ministrov Nata junija 2017.

S sodelovanjem pri izgradnji zmogljivosti v okviru OCCAR bo Slovenija izpolnila tudi več zavezujočih meril za sodelovanje v okviru stalnega strukturnega sodelovanja EU na področju obrambe (PESCO).

Vključitev Slovenije v projekt OCCAR je podprl tudi že odbor DZ za obrambo. Odbor je tudi pozval ministrstvo, naj pri nakupu sledi načelom ekonomičnosti, transparentnosti in zakonitosti.

Vlada se je danes seznanila tudi s podrobnim načrtom izvedbe vseh potrebnih aktivnosti za sprejem novega državnega prostorskega načrta za osrednje vadišče SV Postojna, ki sta ga pripravila ministrstvo za obrambo in ministrstvo za okolje in prostor.