c S
ZZZS bo lahko porabil dodatnih 35 milijonov za zdravstvene storitve 26.07.2018 13:20 Ljubljana, 26. julija (STA) - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je danes predlagala spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država in zvišala letošnje odhodke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za 35 milijonov evrov. S spremembo bo lahko ZZZS porabil višek sredstev iz zdravstvene blagajne za zdravstvene storitve.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade, je cilj sprememb povečati dostopnost zdravstvenih storitev, potencialno skrajšati čakalne dobe v zdravstvu in zagotoviti boljšo oskrbo zavarovanih oseb. Spremembe odloka mora sprejeti še državni zbor.

Višja gospodarska rast je namreč vplivala na višje prihodke ZZZS v prvi polovici letošnjega leta, predvsem so se zvišali prispevki za socialno varnost zaradi višje zaposlenosti, so pojasnili na vladi. Zato se s predlaganim odlokom zvišuje zgornja meja odhodkov ZZZS ob t. i. scenariju nespremenjenih politik.

Zgornja meja odhodkov se zvišuje z 2,847 milijarde evrov na 2,882 milijarde evrov oziroma za 35 milijonov evrov, za kolikor se bodo na podlagi realizacije poslovanja ZZZS v prvem letošnjem polletju, znane realizacije v juliju in ocene do konca leta v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom lahko povečali letošnji prihodki ZZZS.

ZZZS bo višje prihodke zato primarno namenil za ukrepe, ki bodo povečali dostopnost zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, skrajšali čakalne dobe ter izboljšali oskrbo zavarovanih oseb. Predvidena poraba sredstev je osredotočena na plačilo povečanega obsega večine zdravstvenih storitev tako na primarni kot tudi na sekundarni in terciarni ravni, kjer so nedopustno dolge čakalne dobe.

Na ta način naj bi znižali ali vsaj ustalili število čakajočih in skrajšali pričakovane čakalne dobe na najbolj kritičnih področjih. Natančen razrez porabe 35 milijonov evrov dodatnih sredstev bo sicer določen v postopku partnerskih dogovarjanj v okviru aneksa 2 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018.

K spremembi odloka je sicer vlado pozval ZZZS. Sprva je sicer kazalo, da vlada odloka ne bo spremenila, pri čemer sta ministrstvi za zdravje in za finance navajali različne vzroke za takšno odločitev. Medtem ko so na ministrstvu za zdravje zagotovili, da so že aprila predlagali spremembo odloka, a da sta jo zavrnila ministrstvo za finance in vlada, pa so na finančnem ministrstvu pojasnili, da je spremembo zavrnila koalicija.