c S
Državni proračun v prvem polletju s skoraj 181 milijoni evrov presežka 26.07.2018 13:20 Ljubljana, 26. julija (STA) - Državni proračun je v prvem polletju zabeležil 180,9 milijona evrov presežka, je sporočila vlada, ki je danes sprejela polletno poročilo o izvrševanju državnega proračuna. Po dosedanjih ocenah bi lahko ob koncu leta proračunski presežek dosegel 227 milijonov evrov, kar je precej več od načrtov, so po seji vlade sporočili iz urada za komuniciranja.

Slovenija je tako na dobri poti, da bo po minimalnem lanskem presežku letos višji. Proračun za 2018 sicer predvideva 50,9 milijona evrov presežka. "Ta bi lahko ob koncu leta presegel zastavljene načrte, z vidika srednjeročnega uravnoteženja širših javnih financ pa je pomembno tudi, da odhodki rastejo s počasnejšo dinamiko kot prihodki." so zapisali.

Do konca junija je proračun zabeležil 4,753 milijarde evrov prihodkov, kar je 4,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani in predstavlja 49,1 odstotka načrtovanih prihodkov glede na sprejeti proračun za 2018. Odhodki so v prvem polletju dosegli 4,573 milijarde evrov, kar je 1,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani in 47,5 odstotka načrtovanih odhodkov.

Na višje prihodke so vplivali predvsem za 6,9 odstotka oz. 266,8 milijona evrov višji davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna. Skupaj so v prvem polletju dosegli 4,139 milijarde evrov.

Prihodkov od dohodnine je bilo za približno 738 milijonov evrov oz. 12,7 odstotka več kot v prvem lanskem polletju, prihodki od davka od dohodka pravnih oseb so se zvišali za 11 odstotkov na okoli 453 milijonov evrov, prihodki od DDV pa za 5,6 odstotka na približno 1,752 milijarde evrov. "To med drugim pripisujemo boljšim razmeram na trgu dela, boljšemu poslovanju podjetij in večji potrošnji," so pojasnili.

Na strani odhodkov so sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke delodajalcev pri neposrednih proračunskih uporabnikih v prvem polletju dosegla približno 621 milijonov evrov, kar je 4,8 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Rast je predvsem posledica dogovora o odpravi nekaterih kriznih ukrepov v javnem sektorju. Za plačilo domačih in tujih obresti je državni proračun v prvi polovici leta namenil okoli 604 milijone evrov, kar je 8,2 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Izdatki za obresti so se znižali na račun aktivnega upravljanja dolga.

Ocene realizacije za celotno leto kažejo, da bi skupni prihodki državnega proračuna lahko dosegli 9,707 milijarde evrov, odhodki pa 9,480 milijarde evrov. Po teh ocenah bi lahko ob koncu leta proračunski presežek dosegel 227 milijonov evrov.

Dolg državnega proračuna, ki je bil konec leta 2017 pri 28,74 milijarde evrov oz. 66,4 odstotka BDP, je ob polletju dosegel 29,37 milijarde evrov oz. 63 odstotkov BDP. "Gre torej za stanje dolga državnega proračuna na polovici leta 2018, ki pa še ne upošteva vseh predvidenih odplačil v drugi polovici leta, medtem ko novo zadolževanje letos ni več predvideno," so zapisali.