c S
Julija v Sloveniji slabše gospodarsko razpoloženje 25.07.2018 11:24 Ljubljana, 25. julija (STA) - Gospodarska klima v Sloveniji se je julija poslabšala tako na mesečni kot na letni ravni. Kazalnik gospodarske klime je dosegel 10,6 odstotne točke ter bil za 2,5 odstotne točke nižji kot junija in za 1,2 odstotne točke nižji kot julija lani. Od dolgoletnega povprečja pa je bil višji za 11,9 odstotne točke.

Kot so danes sporočili iz statističnega urada, so na poslabšanje razpoloženja na mesečni ravni vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,1 odstotne točke), med potrošniki (za 0,7 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih na spremembo ni vplival.

Na poslabšanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni pa sta vplivala kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih in trgovini (za 1,2 oz. 0,7 odstotne točke). Vpliv kazalnikov zaupanja med potrošniki in v gradbeništvu je bil pozitiven (za 0,4 oz. 0,2 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih pa prav tako na spremembo ni vplival.

Statistični urad je danes objavil tudi izsledke julijske raziskave o poslovnih tendencah. Vrednosti kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno in v gradbeništvu so bile nižje kot junija, medtem ko je kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih ostal enak kot v prejšnjem mesecu.

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila julija tako na mesečni kot na letni ravni nižja za tri odstotne točke in je bila najnižja v zadnjih dveh letih. Negativni trend se nadaljuje, saj se vrednost tega kazalnika od januarja na mesečni ravni še ni zvišala.

Pomanjkanje usposobljenih delavcev je še naprej omejevala proizvodnjo v največ podjetjih. Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila julija 84,8-odstotna ali za 1,5 odstotne točke nižja kot aprila. Tudi v tem četrtletju je bilo pomanjkanje usposobljenih delavcev glavni omejitveni dejavnik proizvodnje za največji delež podjetij doslej oz. za 38 odstotkov podjetij.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila julija za 12 odstotnih točk nižja kot junija in za 13 odstotnih točk nižja kot julija lani. Od dolgoletnega povprečja je bila nižja za eno odstotno točko. Na poslabšanje kazalnika sta vplivala prodaja in pričakovana prodaja.

Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik svoje dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju, sledili so visoki stroški dela in nizko povpraševanje.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila julija za tri odstotne točke nižja kot junija in za pet odstotnih točk višja kot julija lani. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 39 odstotnih točk.

Največ gradbenih podjetij je kot omejitveni dejavnik pri poslovanju navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev, in sicer 43 odstotkov, sledili so velika konkurenca v dejavnosti, visoki stroški dela in visoki stroški materiala.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila julija enaka kot junija in za eno odstotno točko višja kot julija lani. Za 14 odstotnih točk pa je bila višja od dolgoletnega povprečja.

Največ podjetjem v storitvenih dejavnostih je njihovo dejavnost oteževalo nezadostno povpraševanje, sledile so finančne ovire in težave zaradi pomanjkanja delovne sile.