c S
Na kratko iz gospodarstva 25.07.2018 07:30 Ljubljana, 24. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba KD Group je objavila odgovore na vprašanja delničarja Društva Mali delničarji Slovenije (MDS), ki ji jih je to zastavilo na skupščini 12. julija. Ta se nanašajo na delnice KD Group, ki jih je zastavila družba Alea Iacta, ter na zavarovanje posojila družbi Auctor in družbi Avra, izhaja iz današnje objave prek spletne strani Ljubljanske borze.

Družba KS Naložbe je v ponedeljek in danes na neorganiziranem trgu odkupila 5931 lastnih delnic v skupni vrednosti 4567 evrov. Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 46.452, kar predstavlja 1,19 odstotka vseh izdanih delnic, je družba objavila prek spletne strani Ljubljanske borze. Sporočila je tudi, da je danes predčasno v celoti zaključila z izvajanjem programa odkupa lastnih delnic.

Upravno sodišče je pritrdilo ugotovitvam agencije za varstvo konkurence v zadevi kartelnega dogovarjanja avtobusnih prevoznikov na javnem razpisu. Pritrdilo je, da so se družbe Alpetour, Avrigo, Integral Brebus in Izletnik Celje skupaj z še nekaj drugimi pred oddajo ponudb za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe medkrajevnega javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu na javnem razpisu iz leta 2010 dogovorile o tem, kdo izmed njih petih bo na posameznem koncesijskem območju oddal ponudbo kot koncesionar, ki bo ostalim udeležencem sestankov ponudil izvajanje linij najmanj v obsegu in vsebini, kot so to izvajali pred razpisom. Podjetja so se na sestankih na sedežu družbe Viator & Vektor na Dolenjski cesti v Ljubljani in z dopisovanjem po elektronski pošti dogovorila o oddaji ponudb ter na ta način odpravila medsebojne konkurenčne pritiske ter s tem povezana tveganja pri prijavi na razpis, je agencija zapisala na svoji spletni strani.