c S
Črnomlju odobrili prenovo mestnega jedra in ureditev boljše dostopnosti za gibalno ovirane 24.07.2018 13:12 Črnomelj, 24. julija (STA) - Občini Črnomelj so v okviru partnerskega projekta kulTura, katerega vodilni deležnik je obmejno hrvaško mesto Jastrebarsko, odobrili podporo evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku dobrih 470.000 evrov. Črnomaljska občina bo z odobrenim denarjem do leta 2020 prenovila črnomaljsko mestno jedro in ga uredila tudi za dostop gibalno oviranih.

S črnomaljske občine so danes sporočili, da bodo v skladu z gradbenim dovoljenjem, s kulturnovarstvenim soglasjem in projektno dokumentacijo prenovili tlak ene najstarejših poti mestnega jedra Črnomlja - od trga med cerkvijo sv. Petra in banko do trga pred cerkvijo sv. Duha.

Prenovili bodo Ulico Mirana Jarca ali po domače Faroško gaso ter del Ulice Lojzeta Fabjana, kjer so dela z arheološkimi izkopavanji že začeli.

Omenjeni talne površine "ob trasi kulTura" bodo uredili s kombinacijo granitnih kock, granitnih plošč in asfalta, postavili bodo tudi nekaj urbane opreme. Javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo bodo prenovili z občinskim proračunskim denarjem, so opozorili.

Objekte kulturne dediščine ob trasi kulTura, ki za gibalno ovirane niso dostopni, bodo opremili s premičnimi klančinami. Dostop za invalide in vozičke bodo do trga pred cerkvijo uredili tudi z glavne črnomaljske ulice.

Projektno nalogo, krajše poimenovano kulTura, bodo izvajali v okviru javnega razpisa za predložitev projektov programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška v obdobju do leta 2020.

Poleg hrvaškega mesta Jastrebarsko in Občine Črnomelj so projektni partnerji še Turistična skupnost mesta Jastrebarsko, črnomaljski Razvojno informacijski center Ric Bela krajina, Univerza v Ljubljani s Fakulteto za elektrotehniko in Fakulteto za arhitekturo ter hrvaško mednarodno vseučilišče Libertas. Celoten projekt je vreden nekaj manj kot 1,32 milijona evrov.

Cilj projekta je "aktiviranje neprepoznavne in obnova propadajoče kulturne dediščine za trajnostni turistični pre-boj malih obmejnih mest". V ta namen bodo v Jastrebarskem in Črnomlju razvili in preizkusili nov čezmejni turistični izdelek kulTura in nato spodbudili njegovo širitev na preostala turistično nerazvita obmejna mesta.

"Ob slovensko-hrvaški meji je več kot 50 manjših zgodovinskih mest, ki jih odlikuje bogata kulturna dediščina. Dediščina v teh krajih predstavlja še edini neizkoriščeni potencial za oživitev umirajočih trgov in ulic. Takšna sta tudi Črnomelj in Jastrebarsko," so še sporočili s črnomaljske občine.