c S
V Posavju projekt trajnostnega razvoja Lisce za zdravje ljudi in čebel 24.07.2018 09:57 Sevnica, 24. julija (STA) - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je sevniški občini potrdila projekt trajnostnega razvoja Lisce za zdravo Posavje. Projekt poudarja pomen sonaravnega življenja za zdravje ljudi.

Projekt se bo odvil v okviru ciljev strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine Posavje.

V Regionalni razvojni agenciji Posavje iz Krškega, ki je vodilni partner omenjene akcijske skupine, so za STA navedli, da bo sklad nekaj več kot 150.000 evrov vreden podvig Zdravo Posavje podprl z nekaj manj kot 115.000 evri.

Z 18-mesečnim projektom želijo izboljšati ozaveščenost o pomenu zdravega odnosa do narave in krepitve zdravja in izboljšati uporabnost in dostopnost površin in prostorov ter dostopnost izobraževalnih vsebin v povezavi z naravo.

Projekt se dotika tudi čebelarstva. Čebelam bodo namreč skušali omogočiti boljše življenjske pogoje oz. bodo poskrbeli za večje ravnovesje naravnega okolja, hkrati pa vzpostavili pogoje za strokovno presojo lokalno pridelanega medu in dvig njegove kakovosti ter prepoznavnosti.

Z ozaveščanjem in izobraževanjem bodo skušali predstaviti praktične koristi pri odgovornem ravnanju s hrano in s tem krepiti socialno povezanost okolja, razvijati inovativne projekte izmenjav in ponovne uporabe oz. predelave odpadkov hrane.

Oblikovali bodo različne nove programe, med katerimi so navedli naravoslovne dneve na Lisci za osnovnošolce in vrtičkarje, osnovnošolske tehnične delavnice, oglede čebelnjakov, razpis ocenjevanja in izbora kakovosti medu ter prizadevanje za zdrav življenjski prostor na sodelujočih posavskih osnovnih šolah.

Projekt sicer med drugim obsega združitev poti v naravi pod skupno oznako Jurkova pešpot, ureditev površin na Lisci, nakup učne opreme, naravoslovni dan na Lisci, postavitev čebelnjaka in hotelov za žuželke ter pilotni razpis izbora medu.

Pri podvigu Zdravo Posavje, ki ga nameravajo končati v drugi polovici oktobra prihodnje leto, so se z Občino Sevnica povezali partnerji Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Javno podjetje Komunala Sevnica, Čebelarsko društvo Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli, Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Osnova šola Tržišče, Osnovna šola Krmelj in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, je še sporočila Regionalna razvojna agencija Posavje.