c S
Potrošniki julija bolj pesimistični 23.07.2018 10:56 Ljubljana, 23. julija (STA) - Razpoloženje potrošnikov se je julija v primerjavi s predhodnim mesecem nekoliko poslabšalo. Vrednost kazalnika je bila v primerjavi z junijem za tri odstotne točke nižja, v primerjavi z lanskim julijem pa je bila za dve odstotni točki višja. Zaupanje je sicer še vedno visoko, saj je za 18 odstotnih točk višje od dolgoletnega povprečja.

Vrednost kazalnika zaupanja se je znižala zaradi bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede njihovega varčevanja (za šest odstotnih točk), glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za štiri odstotne točke) in glede gospodarskega stanja v državi (za tri odstotne točke). Pričakovanje glede števila brezposelnih se je nekoliko izboljšalo (za eno odstotno točko), kažejo podatki državnega statističnega urada.

Tudi večina drugih kazalnikov, ki niso vključeni v izračun kazalnika zaupanja, se je glede na prejšnji mesec poslabšala. Izjemi sta bila kazalnika gibanja cen v prejšnjih in prihodnjih 12 mesecih, ki sta se izboljšala.

Na letni ravni in v primerjavi z lanskim povprečjem se je vrednost zaupanja zvišala za dve odstotni točki. Dvig zaupanja potrošnikov na letni ravni je posledica bolj optimističnega pričakovanja potrošnikov o finančnem stanju gospodinjstva in glede njihovega varčevanja (oboje za tri odstotne točke) ter o gospodarskem stanju v državi (za dve odstotni točki). Pričakovanje glede števila brezposelnih pa je bilo enako kot julija lani.

Tudi drugi kazalniki so se večinoma izboljšali, v največji meri kazalniki primernost trenutka za varčevanje, za večje nakupe in kazalnik gospodarskega stanja v zadnjih 12 mesecih. Kazalniki, ki merijo pričakovanja potrošnikov, se na letni ravni niso izboljšali v tolikšni meri.

Pričakovanja potrošnikov glede nakupa avtomobila in stanovanja so se glede na letošnji april nekoliko izboljšala, medtem ko se je pričakovanje glede prenove stanovanja nekoliko poslabšalo. O nakupu avtomobila v naslednjih 12 mesecih razmišlja nekaj več kot deset odstotkov potrošnikov, stanovanje jih namerava kupiti nekaj več kot tri odstotke, prenovo stanovanja pa jih načrtuje nekaj več kot 21 odstotkov.