c S
Na kratko iz gospodarstva 23.07.2018 07:10 Ljubljana, 20. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba SIJ - Slovenska industrija jekla je danes z družbo Dilon sklenila aneks k posojilni pogodbi iz avgusta 2016, na podlagi katerega bo podaljšala rok vračila posojila v višini 4,9 milijona evrov do konca leta. Podaljšanje posojila je skladno s pogojem obeh prospektov o uvrstitvi obveznic Sija z oznakama SIJ4 in SIJ5 v trgovanje na organiziranem trgu, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Sija.

Uprava Mladinske knjige delničarjem predlaga, da se bilančni dobiček za leto 2017, ki znaša 54.043 evrov, prenese v naslednje poslovno leto. Delničarji bodo o uporabi bilančnega dobička odločali na skupščini, ki bo 23. avgusta. Uprava skupščini med drugim predlaga še, da upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu podeli razrešnico, je razvidno iz sklica skupščine, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.