c S
Pridelovalci zelenjave želijo vstopiti v shemo izbrane kakovosti Slovenija 23.07.2018 07:19 Ljubljana, 21. julija (STA) - Pridelovalci zelenjave želijo vstopiti v shemo Izbrana kakovost Slovenija in okrepiti promocijo slovenske zelenjave. Aktivnosti so stekle, oblikoval se je sektorski odbor za vrtnine, ta bo odločil, ali se sektor pridruži shemi. Na kmetijskem ministrstvu sicer spodbujajo in podpirajo vstop vseh sektorjev, ki jim je shema namenjena.

Odbor za vrtnine je na ustanovni seji sklenil, da do naslednje seje sprejme odločitev glede vstopa sektorja vrtnin v promocijo po zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, vključitve v shemo izbrane kakovosti in začetka postopkov priprave specifikacije za izbrano kakovost.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, do danes še niso prejeli odločitve oz. sklepov sektorja o njihovem vstopu v shemo. Preden sektor uradno vloži specifikacijo za shemo na ministrstvo, se mora sam sektor predhodno uskladiti glede vseh parametrov in zahtev, kar lahko traja dlje časa - v povprečju so sektorji potrebovali od 24 do 48 mesecev.

Priprava specifikacije za izbrano kakovost je po navedbah ministrstva izključno na strani sektorja, njegovega interesa in pripravljenosti glede skupnega dogovarjanja in sodelovanja med vsemi akterji v določenem sektorju: pridelovalec, predelovalec, zadruge, trgovec itd.

"Ministrstvo spodbuja in podpira vstop vseh sektorjev, ki jim je shema izbrana kakovost namenjena. Enako velja tudi za sektor zelenjave kot tudi njihovo željo za vstop v sektorsko promocijo po zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov," so poudarili.

Na ministrstvu kot prednost vstopa v shemo izbrane kakovosti vidijo v povezovanju vseh deležnikov vzdolž celotne proizvodne verige, pridelovalcev, predelovalcev, zadrug in tudi trgovine. "Vsi proizvodi, ki so označeni z zaščitnim znakom Izbrana kakovost, država pridelave in predelave Slovenija, so pridelani in predelani v Sloveniji," so poudarili.

"Z enotnim označevanjem z zaščitnim znakom je potrošniku dana možnost, da med vsemi proizvodi na trgovskih policah lažje prepozna proizvode iz te sheme. Zaradi večje promocije in s tem prepoznavnosti te sheme se med potrošniki veča tudi prepoznavnost teh proizvodov, posledično se s tem se povečuje tudi povpraševanje po slovenskih proizvodih," so ocenili na ministrstvu.

Pridelovalce za vstop v shemo podpira tudi Zadružna zveza Slovenije. Kot je za STA dejala Anita Jakuš, spodbujajo pridelovalce, da pristopijo k vzpostavitvi sheme, kar bo omogočalo jasno ločevanje slovenske zelenjave od uvožene in omogočalo promocijo zelenjave tudi v okviru zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov.

S tem ko teče promocija, se namreč po njeni oceni gradi tudi zaupanje potrošnikov. "Želja je, da bi slovenski potrošnik kupoval slovensko hrano," je poudarila in menila, da bodo nekaj morali narediti tudi pridelovalci, saj je stopnja samooskrbe pri zelenjavi zelo nizka, približno 40-odstotna.

Slovenski zelenjadarji se kljub nizki samooskrbi po njenih pojasnilih sicer že nekaj časa soočajo s težavami pri prodaji zelenjave. Poleg tega jih v zadnjih letih pestijo vedno pogostejše vremenske ujme, kot so toča, suša, pozeba, ki vplivajo na pridelek, hkrati pa imajo strožje omejitve glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev kot v sosednjih državah, tudi biotska varnost rastlin je pri nas bolj regulirana kot drugod po EU.

"Čeprav so naši zelenjadarji pri proizvodnji bolj omejeni kot so pridelovalci zelenjave drugod po EU, pa je hrana bolj kakovostna," je poudarila Jakuševa, ki sicer pri potrošnikih opaža, da jim je še vedno pomembna cena zelenjave, a vedno bolj tudi njen izvor. "Potrošnik išče, rabi prepoznavnost in hoče kakovostno hrano," je še dodala.

Sektor sicer v specifikaciji za vstop v shemo predpiše zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, ki bodo vključeni v shemo. Ministrstvo po prejemu popolne vloge objavi predlog specifikacije z enomesečnim rokom za pripombe nanjo, predlog obravnava tudi strokovna komisija. Ko je specifikacija dokončno usklajena, ministrstvo izda odločbo o priznanju označbe izbrane kakovosti za določen sektor.