c S
Dobiček HSE oklestile neugodne hidrološke razmere 23.07.2018 07:20 Ljubljana, 22. julija (STA) - Poslovanje Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) so lani krojile neugodne hidrološke razmere in najmanjša proizvodnja v hidroelektrarnah v zadnjih 10 letih. HSE je na ravni skupine lani ustvaril 7,71 milijona evrov čistega dobička, kar je 64 odstotkov manj kot v 2016, izhaja iz letnega poročila HSE.

Prihodki na ravni skupine so lani dosegli 1,52 milijarde evrov in so bili bili višji kot v predhodnem letu, ko so znašali 1,18 milijarde evrov. Slabši pa je bil tudi dobiček iz poslovanja, ki je dosegel 53,2 milijona evrov, potem ko je bil v letu pred tem pri 75,79 milijona evrih.

Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila nižja za 17 odstotkov, v termoelektrarnah pa za štiri odstotke, kar je tudi glavni razlog za to, da je bil dobiček iz poslovanja v letu 2017 glede na leto 2016 nižji za dobrih 20 milijonov evrov, sta v letnem poročilu za 2017 zapisala generalni direktor HSE Matjaž Marovt in finančni direktor HSE Stojan Nikolić. Izpad hidrologije in termo proizvodnje je skupina nadomeščala z dodatnimi trgovalnimi aktivnostmi in izkoriščanjem tržnih priložnosti predvsem na tujih trgih.

Med odvisnimi družbami je lani največ prihodkov, in sicer za 207,45 milijona evrov ustvarila Termoelektrarna Šoštanj (Teš), ki je lani čisto izgubo zmanjšala z 47,2 milijona evrov na 32,5 milijona evrov. Največ dobička med odvisnimi družbami pa imele ustvarile Dravske elektrarne Maribor, in sicer za 7,71 milijona evrov. Njihovi prihodki so dosegli 59,97 milijona evrov.

"Lansko poslovanje je bilo pogojeno tudi z našo prožnostjo in odzivnostjo pri prodaji in trgovanju z električno energijo na evropskem trgu. Učinki slednjega so se odrazili v izboljšanju konkurenčnosti skupine HSE na domačem in evropskem trgu ter v večjih poslovnih prihodkih, ki pa zaradi neugodnih hidroloških razmer niso uspeli v celoti ublažiti izpada dobička," sta zapisala Marovt in Nikolić. Kljub zahtevnim razmeram pa so, kot sta izpostavila, uspeli zadolženost znižati za 48 milijonov evrov.

Leta 2017 so proizvedli sedem teravatnih ur električne energije, od tega 44 odstotkov v hidroelektrarnah in 56 odstotkov v termoelektrarni. "Čeprav je bila naša proizvodnja za 10 odstotkov manjša kot leto poprej, smo v skupini HSE s 64-odstotnim deležem v celotni proizvodnji električne energije v Sloveniji upravičili pomen največjega domačega proizvajalca električne energije," sta dodala prva moža HSE.

V skupini so lani povečali obseg trgovanja z električno energijo. Trgovali so v 19 evropskih državah in prodali 37 teravatnih ur električne energije, kar je za 30 odstotkov več v primerjavi s predhodnim letom, prihodke iz leta 2016 pa so presegli za kar 35 odstotkov. Na povečano vrednost trgovanja so najbolj vplivale ugodne cene električne energije na trgih. Njihov dvig je bil predvsem posledica večjih potreb po električni energiji, ki sta jih povzročila zimski mraz in manjša proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah kot posledica suše, ki je trajala praktično celo leto in je zajela celotno Evropo.

Zaradi pomanjkanja elektrike so povečali svojo prisotnost v jugovzhodni Evropi, njihovi glavni trgi pa so bili tudi lani Madžarska, Slovenija, Nemčija in Italija, kjer so skupaj prodali več kot 30 teravatnih ur električne energije oziroma več kot 80 odstotkov celotne prodaje.

Po nekaj letih upadanja cen električne energije je leto 2017, predvsem zadnji kvartal, zaznamovala rast cen. "To smo s pridom izkoristili, ravno tako smo skozi vse leto izkoriščali odlično obratovanje šestega bloka Teša in celotne termoelektrane. V Sloveniji in tudi v regiji smo ravno s šoštanjsko termoelektrarno reševali neravnovesja zaradi nižje proizvodnje hidroelektrarn in povečanega povpraševanja," pojasnjujejo v HSE.