c S
Investitorji morajo obvezno prijaviti začetek gradnje objektov 20.07.2018 16:51 Ljubljana, 20. julija (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor vse investitorje opominja, da morajo pred začetkom gradnje obvezno prijaviti vse gradnje, začete po 1. juniju. Prijaviti jih morajo ne glede na to, kdaj so pridobili gradbeno dovoljenje oziroma kdaj je to postalo pravnomočno. Pravnomočno gradbeno dovoljenje je tudi pogoj za začetek gradnje.

Kot so v sporočilu za javnost spomnili na ministrstvu, se je 1. junija namreč začel uporabljati nov gradbeni zakon, ki določa, da morajo investitorji pred začetkom izvajanja gradnje objektov, ki so pridobili gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek gradnje. Edina izjema je sprememba namembnosti objektov.

Prijavo začetka gradnje lahko oddajo na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje, oziroma v primeru gradnje objektov državnega pomena in objektov z vplivi na okolje na ministrstvu za okolje in prostor.

Prijava začetka gradnje mora biti popolna, kar pomeni, da mora investitor predložiti vse predpisane dokumente. Ključni dokument je projekt za izvedbo, ki ga je treba do 1. januarja 2021, ko bosta začela delovati prostorski informacijski sistem in elektronsko poslovanje v postopkih v zvezi z graditvijo objektov, oddati na elektronskem nosilcu.

Prijava začetka gradnje je obvezna tudi pri odstranitvah objektov.

Na popolno prijavo začetka gradnje je po novem zakonu vezana tudi veljavnost gradbenega dovoljenja. To velja pet let od njegove pravnomočnosti in preneha veljati, če investitor v tem roku ne odda popolne prijave začetka gradnje.