c S
Sodišče potrdilo postopek preventivnega prestrukturiranja Istrabenza 20.07.2018 14:33 Ljubljana, 20. julija (STA) - Okrožno sodišče v Kopru je v četrtek potrdilo postopek preventivnega prestrukturiranja družbe Istrabenza. Pritožba na sklep je mogoča v 15 dneh. Ob vložitvi predloga za prestrukturiranje so v družbi navedli, da bodo z upniki pristopili k pripravi in sklenitvi sporazuma, v katerem bodo na novo definirani roki za odprodajo določenih premoženj.

Sporazum učinkuje za terjatve vseh upnikov, ki so soglašali s sklenitvijo sporazuma. Pa tudi za navadne finančne terjatve, navedene v osnovnem seznamu finančnih terjatev, tistih upnikov, ki niso soglašali s sporazumom, je zapisano v sklepu sodišča, danes objavljenem na spletnih straneh Ajpesa.

Je pa sodišče odločilo, da potrjeni sporazum ne bo učinkoval na zavarovane finančne terjatve iz osnovnega seznama terjatev tistih upnikov, ki niso soglašali s sklenitvijo sporazuma. Terjatve teh so sicer zavarovane po zakonu, ki ureja finančna zavarovanja.

Istrabenz je krovna družba v poslovni skupini Istrabenz, katere najpomembnejši del je Istrabenz Turizem. Skupina Istrabenz je v prvem četrtletju ustvarila 5,06 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Ob tem je poglobila čisto izgubo, in sicer z 1,93 na 2,19 milijona evrov.

Holding, družba Istrabenz, je v obdobju od januarja do marca ustvaril 46.409 evrov prihodkov od prodaje oz. 20 odstotkov več kot v prvem četrtletju lani, čisto izgubo pa je zmanjšal z okoli 650.000 evrov na nekaj več kot 500.000 evrov.