c S
V prvem polletju izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe 20.07.2018 11:29 Ljubljana, 20. julija (STA) - V prvem letošnjem polletju je bilo v Sloveniji izdanih 2936 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je devet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Število gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo nižje za tri odstotke, za nestanovanjske stavbe pa za 13 odstotkov, je danes sporočil državni statistični urad.

Površina vseh v prvi polovici leta načrtovanih stavb bo merila nekaj manj kot 770.000 kvadratnih metrov, kar je za štiri odstotke manj kot v prvi polovici lanskega leta. Največ gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za enostanovanjske stavbe (41 odstotkov vseh) ter druge nestanovanjske stavb (38 odstotkov). Največjo načrtovano površino so med vsemi stavbami predstavljale enostanovanjske stavbe (36 odstotkov vse načrtovane površine), sledile so industrijske stavbe in skladišča (27 odstotkov) ter druge nestanovanjske stavbe (16 odstotkov).

Z izdajo gradbenih dovoljenj v prvi polovici leta je bilo predvidenih 1438 stanovanj ali štiri odstotke manj kot s tistimi, ki so bila izdana v enakem obdobju lani. Njihova površina naj bi bila manjša za tri odstotke.

Število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe se je samo v juniju v mesečni primerjavi medtem povečalo; izdanih jih je bilo 572 oz. 11 odstotkov več kot maja. Za stanovanjske stavbe je bilo izdanih 232 gradbenih dovoljenj oz. devet odstotkov več, za nestanovanjske stavbe pa 340 gradbenih dovoljenj, kar je za 13 odstotkov več.

Celotna površina načrtovanih stavb bo merila nekaj več kot 135.000 kvadratnih metrov, kar je za sedem odstotkov manj od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju. Za enak odstotek bosta manjši tako površina načrtovanih stanovanjskih stavb kot tudi površina nestanovanjskih stavb.

Od junija izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 98 odstotkov izdanih za novogradnje, dva odstotka pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 11 odstotkov višje kot v maju, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa bo za šest odstotkov manjša od tiste, ki je bila predvidena z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v mesecu prej.

Z junija izdanimi gradbenimi dovoljenji za stavbe je predvidena gradnja 259 stanovanj, to je za tri odstotke stanovanj več, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju. Za 10 odstotkov več stanovanj je bilo načrtovanih v enostanovanjskih stavbah, medtem ko jih je bilo v večstanovanjskih stavbah načrtovanih za 22 odstotkov manj. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 155 kvadratnih metrov, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 94 kvadratnih metrov.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju, je predvidenih za dva odstotka gradenj novih stanovanj več kot s tistimi, ki so bila izdana mesec prej, njihova površina pa naj bi bila manjša za štiri odstotke.