c S
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih junija na mesečni in letni ravni višje 20.07.2018 10:47 Ljubljana, 20. julija (STA) - Cene industrijskih proizvodov so se junija v primerjavi z majem zvišale za 0,3 odstotka, na letni ravni pa je bila rast 2,4-odstotna. Mesečna rast je predstavljala najvišje zvišanje po januarju, ko so se cene zvišale za 0,6 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.

Na mesečni ravni so se zvišale tako cene izvoznih proizvodov kakor tudi cene proizvodov za prodajo na domačem trgu, in sicer prve za 0,4 odstotka, druge za 0,2 odstotka. Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, so se v primerjavi z majem zvišale za 0,4 odstotka, cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, pa za 0,3 odstotka.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se junija glede na maj zvišale cene proizvodov za investicije (za 0,8 odstotka) in cene surovin (za 0,4 odstotka), medtem ko so se cene proizvodov za široko porabo znižale za 0,1 odstotka. Cene energentov so v povprečju ostale enake kot v prejšnjem mesecu.

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec izraziteje zvišale v proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 1,7 odstotka), v proizvodnji kovin (za 1,2 odstotka) ter v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (za 0,8 odstotka). Izraziteje znižale so se cene v tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa (za 3,4 odstotka) ter v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za en odstotek).

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni ponovno zvišale, in sicer so se tokrat zvišale povprečno za 2,4 odstotka; zvišale so se tudi cene proizvodov, prodanih na tujih trgih (za 2,6 odstotka), in cene proizvodov, prodanih na domačem trgu (za 2,2 odstotka).

Cene proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, so se v enem letu zvišale za 2,7 odstotka, cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, pa za 2,1 odstotka. Na letni ravni so se najbolj zvišale cene v proizvodnji kovin (za šest odstotkov), najbolj znižale pa cene v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 7,6 odstotka).