c S
Predelavo neprevzete embalaže v Pomurju že plačuje Cerop 20.07.2018 10:38 Murska Sobota, 20. julija (STA) - V Pomurju večjih težav pri zbiranju oziroma skladiščenju embalaže za zdaj ni, saj jo družbam za predelavo oddajajo prek regijskega Centra za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop). Toda tamkajšnja skladišča se polnijo, zato je Cerop polovico neprevzete embalaže že obdelal na lastne stroške.

V Pomurju gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov operativno izvaja pet podjetij. Saubermacher-Komunala Murska Sobota skrbi za 17 občin upravnih enot Murska Sobota in Lendava, Saubermacher Slovenija za tri občine, Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer za pet občin, Natura Vepo iz Velike Polane izvaja javno službo v Veliki Polani, Eko park Lendava pa v Lendavi.

Direktor Saubermacher-Komunale Drago Dervarič opozarja, da bi lahko odpadki kmalu ostali pri občanih, če družbe za predelavo še naprej ne bodo prevzemale embalaže in bi napolnili skladišče v Puconcih. Tam zdaj čaka 229 ton neprevzete embalaže, kar sicer še ne pomeni težav, a če prevzemanja embalaže ne bo še nekaj časa, lahko tudi pri občanih nastopijo težave.

Da imajo že zdaj prostorsko stisko, za dolgoročno skladiščenje pa nimajo prostora, je povedal direktor javnega podjetja Cerop Franc Cipot. Kot je dodal, prav zaradi prostorske stiske ob neprevzeti embalaži obdelujejo embalaže na lastne stroške, kar zanje pomeni povprečno 100 evrov za tono.

"Ker družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) te ne prevzemajo v skladu z uredbo, s katero so določeni deleži za posamezno DROE, koliko bi morala v posameznem letu posamezna družba prevzeti odpadne embalaže pri posameznem izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov, je stanje še precej slabše kot lani, ko se je za takšen način prevzema odpadne embalaže odločala le ena od embalažnih družb, ki je imela manjši delež obveznosti prevzema embalaže po uredbi," pravi Cipot.

Letos so se za takšen način zmanjšanja prevzemanja odpadne embalaže, da bodo torej prevzemale manjše količine od predvidenih v okviru Ceropa, odločile tri DROE.

Cerop poskuša s posameznimi doseči dogovor, da bi spremenile odločitev, vendar do zdaj niso bili uspešni. Cipot pravi, da "še posebno zato, ker jim odločitev upravnega sodišča zagotavlja pravno varnost, kar pomeni, da jih inšpekcija in druge sankcije pravzaprav ne morejo doleteti, če ne prevzemajo deleža odpadne embalaže po uredbi, ampak si same določajo, koliko bodo te embalaže dejansko pri izvajalcih zbiranja prevzemale".

Po njegovem mnenju je nujno, da poišče rešitev že sedanja vlada, saj bo čakanje na to, ko bo in če bo sestavljena nova vlada, vse izvajalce javne službe zbiranja in obdelave mešane embalaže postavilo v izjemno težak položaj, nastala pa bo tudi precejšnja gospodarska in okoljska škoda.

V Ceropu letno obdelajo več kot 35.000 ton različnih embalažnih odpadkov, pri tem pa je problematika, povezana s prevzemi DROE. povezana s približno 10.000 tonami mešane embalaže.

Sicer pa je pri ravnanju z odpadki v Pomurju po ugotovitvah Dervariča opazen dvig ozaveščenosti prebivalcev, kljub temu pa se še vedno srečujejo s težavami na terenu. Izziv jim predstavljajo občani v večstanovanjskih stavbah oziroma blokih, kjer slabše ločujejo odpadke.

"Vsekakor bo treba aktivnosti za ozaveščanje nadaljevati, saj se še vedno najdejo odpadki tudi v naravi. In to kljub temu, da v celotni regiji pridemo po odpadke na prag vsake hiše, na voljo so ekološki otoki, občani imajo možnost prepuščanja ločeno zbranih frakcij v zbirnih centrih, organizirane so akcije zbiranja nevarnih odpadkov, občani pa lahko naročijo tudi odvoz kosovnih odpadkov celo leto."

Na področju ločenega zbiranja odpadkov se bo po mnenju Dervariča treba v prihodnjih letih posvetiti frakcijam odpadkov, ki se še vedno najdejo v črnih zabojnikih med mešanimi komunalnimi odpadki. Predvsem so to drobna električna in elektronska oprema, rabljena oblačila in obutev, biološki odpadki, ki jih občani odstranjujejo na neustrezen in okolju škodljiv način. Odpadno jedilno olje na primer zlivajo v kanalizacijo ali tla.