c S
Na kratko iz gospodarstva 20.07.2018 07:29 Ljubljana, 19. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Vrhovno sodišče je v tožbi Factor banke, ACH in družbe Union Hoteli zoper Banko Slovenije zaradi izrednih ukrepov centralne banke (imenovanje izredne uprave s ciljem, da se zagotovijo pogoji za postopko prenehanje poslovanja banke in stabilnost finančnega sistema) odločilo, da imajo osebe, ki so jim zaradi odločbe o prenehanju banke ali o izrednem ukrepu prenehale funkcije članov uprave banke, še vedno pravico vložiti tožbo in banko zastopati v sodnem postopku glede presoje (ne)zakonitosti izrednih ukrepov. Vrhovno sodišče meni, da bi se v nasprotnem primeru razvrednotilo bistvo pravice do sodnega varstva pravnih oseb, ki so v času ukrepa in tudi vložitve tožbe še obstajale. Pred odločbami o sanaciji sta banko vodila Boris Pesjak kot predsednik uprave in Dušan Valenčič kot član uprave. Oba sta sicer pravnomočno obsojena zaradi zlorabe položaja in oškodovanja banke.