c S
Krajani Dolj in Gabrij nasprotujejo širitvi predelave gradbenih odpadkov 20.07.2018 07:30 Tolmin, 19. julija (STA) - Podjetje Kolektor CPG namerava v separaciji Doline pri Volčah širiti dejavnost predelave gradbenih odpadkov, vendar so se med javno razgrnitvijo projekta proti temu izrekli krajani bližnjih vasi Dolje in Gabrje. Ti so pripombe poslali na Arso, Občina Tolmin pa zahteva, da se za to območje vodi postopek sprejemanja podrobnega prostorskega načrta.

Kot je zapisano na spletni strani Občine Tolmin, po natančni preučitvi pripravljene dokumentacije menijo, da ta navedenim pogojem ne sledi niti tehnično niti postopkovno, zato pričakujejo sodelovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora in zagotavljanje usklajevanja interesov na tem občutljivem prostoru. Kljub temu, da se poseg v projektni dokumentaciji prikazuje kot manjši, je po mnenju občinske uprave smiselna priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Pripombe krajanov, združenih v iniciativo proti širitvi dejavnosti separacije se dotikajo predvsem bojazni, da bi ta še povečala obremenitev okolja s hrupom in prahom, ki sta po njihovem mnenju že v sedanjem obsegu delovanja moteča. V podjetju Kolektor CPG so v svojem odzivu zapisali, da razumejo nejevoljo krajanov, ki je posledica pomanjkanja vseh potrebnih informacij. Pri vsaki gradnji nastajajo nenevarni gradbeni odpadki, ki jih je potrebno reciklirati, v izogib pojavu črnih odlagališč, na ta način pa se lahko uveljavi tudi politika EU, ki predvideva uporabo sekundarnih surovin iz reciklirani gradbenih odpadkov.

Kot dodajajo, je odpadke smiselno predelati na najbližjem mestu nastanka in s tem zmanjšati tovorni promet na cestah. Pri obstoječi predelavi izvajajo vse predpisane ukrepe za zmanjšanje hrupa in prašenja, kar redno in izredno nadzira tudi okoljska inšpekcija. Podjetje sicer že ima dve lokaciji za predelavo odpadkov z vsemi potrebnimi dovoljenji v Vrtojbi in Lažah.

Na separaciji Doline trenutno pridelajo okrog 100.000 ton (50.000 m3) rečnih naplavin. Kolikšna bo količina prevzetih gradbenih odpadkov v prihodnje, še ne morejo povedati. Natančni podatki o tem bodo vključeni v okoljevarstvenem soglasju, so še zapisali v Kolektorju.