c S
Skupščina Gorenjske banke o dividendah in nadzornikih 20.07.2018 07:43 Kranj, 20. julija (STA) - Lastniki Gorenjske banke se bodo danes zbrali na skupščini in na predlog tretjinskega lastnika, srbske AIK banke, odločali o imenovanju novih nadzornikov. Na dnevnem redu je tudi odločanje o uporabi bilančnega dobička za lani v višini 7,62 milijona evrov, pri čemer AIK banka predlaga občutno nižje dividende kot uprava in nadzorni svet.

Srbski lastniki za nove nadzornike Gorenjske predlagajo Jurija Bajca, Vladimirja Sekulića in Tima Umbergerja. Popolnitev nadzornega sveta je potrebna zato, ker bo članoma Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku konec avgusta potekel mandat, Domen Trobec pa je lani iz nadzornega sveta odstopil lani. Če bo predlog potrjen, bo vsem trem mandat začel teči z 29. avgustom. V nadzornem svetu Gorenjske banke so sicer še Aleš Aberšek, Jelena Galić in Matej Podlipnik.

AIK banka je konec maja pohitela z zahtevo za sklic skupščine, na kateri bi imenovali nove nadzornike, saj bi tako brez dejanskega prevzema banke prevzela nadzor nad njo. Sava, lastnica 37,6-odstotnega deleža Gorenjske banke, a brez glasovalnih pravic v njej, je namreč hotela svoj delež prodati svojim ločitvenim upnikom in jim omogočiti vpliv na delovanje banke. Toda lastniki Save so na skupščini 22. junija vendarle potrdili prodajo Gorenjske banke AIK banki, ki je v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića.

AIK banka je sicer po objavi sklica skupščine vložila še nasprotni predlog glede uporabe lanskega bilančnega dobička. Medtem ko uprava in nadzorni svet predlagata, da se za izplačilo dividend nameni 3,25 milijona evrov oz. 9,14 evra na delnico, preostanek v višini 4,37 milijona evrov pa bi ostal zadržan, želi srbska banka občutno nižje dividende. Po njihovem predlogu naj bi znašale 1,85 evra na delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 6,96 milijona evrov pa bi medtem ostal zadržan in namenjen za drugi obremenitve.

Srbska banka predlaga tudi spremembe statuta Gorenjske banke, saj se ne strinja s strani uprave in nadzornega sveta predlagano spremembo in ohranitvijo pooblastila upravi družbe za izključitev prednostne pravice delničarjev do novih delnic.