c S
Umar: V zadnjih mesecih nadaljevanje ugodnejših gibanj 19.07.2018 11:28 Ljubljana, 19. julija (STA) - V Sloveniji se po prekinitvi na začetku leta v zadnjih mesecih, podobno kot v območju z evrom, nadaljujejo nekoliko bolj ugodna gibanja. Znova se povečuje aktivnost v večini segmentov gospodarstva, v najnovejši številki publikacije Ekonomsko ogledalo ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

"Ob sicer zmernejši rasti delovno aktivnih se nadaljuje tudi izboljševanje razmer na trgu dela. Razmere na finančnih trgih ostajajo umirjene," so poudarili.

V Sloveniji se nadaljujejo nekoliko bolj ugodna gibanja gospodarske aktivnosti. Potem ko se je v prvem četrtletju rast v ključnih trgovinskih partnericah upočasnila in s tem tuje povpraševanje, sta se na začetku drugega četrtletja realni izvoz in obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih ponovno povečala.

Bolj ugodna gibanja kot v preteklih mesecih so bila tudi v gradbeništvu, trgovini in tržnih storitvah. Pod vplivom ugodnih razmer na trgu dela in visokega zaupanja potrošnikov se nadalje povečuje zasebna potrošnja. Poslabševanje razpoloženja v gospodarstvu, do katerega je prišlo v prvih mesecih leta, se je na začetku drugega četrtletja ustavilo.

Razmere na trgu dela se še naprej izboljšujejo. Rast števila delovno aktivnih je po visoki rasti v lanskem letu v zadnjih mesecih zmernejša, kar je poleg nekoliko upočasnjene rasti gospodarske aktivnosti tudi posledica pomanjkanja delovne sile v določenih segmentih gospodarstva.

Število registriranih brezposelnih se še naprej zmanjšuje, a počasneje kot v preteklih mesecih, kar na Umarju povezujejo tudi z administrativnimi spremembami v vodenju evidenc brezposelnih. Konec maja je bilo brezposelnih 11,6 odstotka manj kot pred letom. Medletna rast plač je letos višja kot lani, tako v zasebnem kot javnem sektorju.

Inflacija se je v drugem četrtletju okrepila nad dva odstotka. Poleg višjih cen energentov, ki so posledica rasti cen nafte na svetovnih trgih, je k višji medletni rasti cen življenjskih potrebščin pomembno prispevala tudi višja rast cen nekaterih storitev, predvsem počitnic v paketu. Višja rast cen storitev je v zadnjih mesecih vplivala tudi na povišanje osnovne inflacije, ki pa se še naprej ohranja na razmeroma nizki ravni, pri 0,9 odstotka.

Rast posojil domačim nebančnim sektorjem ostaja umirjena. Visoka ostaja rast kreditov gospodinjstvom, predvsem potrošniških posojil. Nadalje pa se krči obseg kreditov podjetjem, ki v večji meri izkoriščajo lastne in druge vire financiranja. Izboljšuje se tudi kakovost bančne aktive, obseg nedonosnih terjatev, predvsem pri podjetjih, pa se še naprej znižuje, še ugotavlja Umar.