c S
Abanka ustanavlja družbo za upravljanje s terjatvami 19.07.2018 07:32 Ljubljana, 18. julija (STA) - Abanka je objavila delitveni načrt za izčlenitev dela premoženja na novo družbo za upravljanje s terjatvami, imenovano Ahive. Ta bi se ukvarjala s trgovanjem in oddajanjem nepremičnin ter zbiranjem terjatev in ocenjevanjem kreditne sposobnosti, izhaja iz načrta, danes objavljenega na Ajpesu.

Premoženje bi se po načrtu preneslo po knjigovodski vrednosti na dan 31. december 2017. Nova družba bi bila ustavljena za nedoločen čas in bi bila v popolni lasti Abanke.

Ta bi nanjo prenesla določene denarne terjatve in nekatere druge pravice, denimo hipoteke, zastavne pravice, odstopi terjatev v zavarovanje, poroštva, garancije, pa tudi procesne položaje v sodnih postopkih, ki se na to premoženje nanaša.

Podrobnosti iz objavljenega prvega dela delitvenega načrta niso razvidne. Pod načrt z datumom konec maja se je podpisala uprava Abanke. V njem je med drugim zapisano, da ga mora potrditi skupščina Abanke, to je država.

Ta mora banko v celoti privatizirati do konca junija prihodnje leto. To je namreč obljubila Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč banki konec leta 2013 in v začetku leta 2014.

Slovenski državni holding (SDH) je priprave na to že začel, saj je nadzorni svet SDH v začetku julija dal soglasje k mandatni pogodbi za izvedbo finančnih storitev pri prodaji Abanke s svetovalcem BNP Paribas.

Abanka je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 25,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 50 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Neto ukinjene oslabitve in rezervacije so v prvih treh mesecih znašale 2,9 milijona evrov, v enakem obdobju lani pa so bile za milijon evrov višje. Od januarja do marca je banka odpravila oslabitve v višini 2,6 milijona evrov in ukinila rezervacije v višini 300.000 evrov.

Abanka je v letu 2017 zaradi bistveno nižjega pozitivnega učinka na postavki rezervacij in oslabitev skoraj prepolovila čisti dobiček, ki je ob koncu leta nanesel 42,6 milijona evrov.