c S
Na kratko iz gospodarstva 19.07.2018 07:30 Ljubljana, 18. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Delničarji družbe Iskra Mehanizmi holding so na torkovi skupščini na predlog delničarja, družbe Zafina, sklenili, da se od nekaj manj kot 945.000 evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni nekaj manj kot 592.000 evrov oz. tri evre bruto na delnico. Skupščina je upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v lanskem letu podelila razrešnico, za nove nadzornike je s torkom za štiri leta imenovala Gregorja Dolenca, Aleksandra Igličarja in Sandija Jakiča, za revizorja letošnjega poslovanja pa družbo Baker Tilly Evidas, je razvidno iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Družbi KD Kapital in KD Group sta odsvojili delnice Tovarne olje Gea, prva 157.900 delnic in druga 24.168 delnic Gee. KD Kapital je za paket delnic iztržil 789.500 evrov, KD Group pa 120.840 evrov. Direktor obeh družb je sicer Zoran Boškovič, član nadzornega sveta Tovarne olja Gea, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Gee. Delnice Gee sta odsvojili tudi Adriatic Slovenica (155.592 delnic Gee) in TCK (197.523 delnice Gee). Omenjene družbe so sicer del konzorcija prodajalcev bistriške tovarne, ki je julija z družbo Plasta iz Šentruperta sklenila pogodbo za prodajo skupaj nekaj več kot 60-odstotni delež Gee.

Okrožno sodišče v Kranju je prejšnji teden sklenilo, da so v stečajnem postopku nad Mersteelom izpolnjeni pogoji za prenos 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi Mersteel Sarajevo v korist družbe Poslovni park Beta. Pogodba o prodaji je bila sklenjena maja, po plačilu kupnine pa so bili izpolnjeni pogoji za prenos 100-poslovnega deleža v družbi Mersteel Sarajevo v korist kupca, Poslovni park Beta, izhaja iz današnje objave na spletni strani Ajpesa.

Člani nadzornega sveta družbe Kompas Shop so na seji v torek potrdili potrdil zapisnik predhodne seje, se seznanili in podali soglasje k predlogu uprave glede uporabe bilančnega dobička družbe, oblikovali predlog skupščini za imenovanje revizijske družbe za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2018, se seznanili s prenehanjem mandata članov sveta in osnovali predlog skupščini za imenovanje novih.

Družba Interseroh je v komentarju na sodbo upravnega sodišča v zvezi s tožbo zoper odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja povzelo ugotovitev, da ministrstvo za okolje in prostor družbam za ravnanje z odpadno embalažo ne more nalagati prevzema večjih količin odpadne embalaže, kot jih ustvarijo njihovi zavezanci. Ponovili so, da so jo v prvem četrtletju pobrali več, kot so ustvarili njihovi zavezanci. Novo okoljevarstveno dovoljenje v družbi pričakujejo v naslednjih dneh in napovedujejo, da se bodo tako kot večina ostalih družb za ravnanje z odpadno embalažo nanj pritožili, so zapisali v sporočilu za javnost.