c S
Vlada o gospodarskih temah 18.07.2018 14:05 Ljubljana, 18. julija (STA) - Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s poročilom o dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov (DPN) za obdobje od marca lani do maja letos in sprejela ukrepe za pospešitev priprave DPN. Ministrstvu za okolje in prostor je naložila, da o realizaciji aktivnosti poroča enkrat letno, v začetku leta za preteklo leto.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, je vlada vsem ministrstvom naložila, da v okviru opravljanja nalog iz svoje delovne pristojnosti upoštevajo v poročilu določene prioritete DPN in zagotavljajo pripravo strokovnih gradiv, smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, varstvo okolja in ohranjanje narave, ter predpisi vseh resorjev, ki sodelujejo pri umeščanju v prostor, ob upoštevanju časovnic priprave DPN.

Dinamika priprave DPN namreč, kljub številnim že izvedenim aktivnostim za pospešitev, v velikih primerih še vedno zaostaja za določenimi časovnicami. Glavni razlogi za odstopanja od načrtovane dinamike so slaba realizacija nekaterih ukrepov za pospešitev priprave DPN, ki jih je vlada sprejela ob obravnavi vsakokratnega poročila o DPN, časovnice niso narejene z upoštevanjem tveganj, saj teh ni mogoče realno oceniti, in zaznani novi problemi, ki spremljajo pripravo DPN.

Maja je bilo sicer v pripravi 48 DPN: 20 za ureditve s področja cest, po trije za železniške ureditve in za letališča, po sedem za plinovode, za daljnovode in za elektrarne ter en za vodnogospodarske ureditve.

Vlada je od marca lani do maja letos sprejela pet uredb o DPN, eno spremenjeno uredbo o DPN, sedem sklepov o pripravi DPN, en sklep o spremembah sklepa o pripravi DPN, en spremenjen odlok o programu priprave, en sklep o potrditvi najustreznejše variante in šest pobud občin za poseganje v območja DPN.

Vlada se je seznanila tudi s poročilom o izvajanju ukrepov iz načrta za izvedbo ukrepov iz poročila o izvedbi nadzora nad delom lovišč s posebnim namenom v upravljanju zavoda za gozdove v letih 2013 in 2014.

Vlada se je opredelila do predloga evropske uredbe o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito evra pred ponarejanjem za obdobje 2021-2027 (program Pericles IV). Slovenija predlog podpira, hkrati podpira tudi razširitev omenjenega programa na nesodelujoče države članice, ki niso prevzele evra.

Slovenija podpira tudi evropsko uredbo o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo carinskih kontrol v okviru sklada za integrirano upravljanje meja, načeloma podpira tudi predlog sprememb evropske direktive o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače in hkrati podpira razpravo glede lastne rabe žganja ob upoštevanju administrativnega vidika, konkurenčnosti in širšega družbenega vpliva.

Vlada je danes za člane sveta agencije za varnost prometa za petletno mandatno obdobje imenovala Petra Jevšineka, Zvonka Milkovića, Marka Poliča in Davida Razborška.