c S
Prodaja trgovskega blaga lani najboljša po letu 2008 18.07.2018 13:11 Ljubljana, 18. julija (STA) - Podjetja v Sloveniji so lani na domačem trgu prodala za 26,7 milijarde evrov trgovskega blaga, kar je 10,8 odstotka več kot leta 2016. To je tudi najboljši rezultat po letu 2008, ko je prihodek od prodaje v trgovini dosegel 28,3 milijarde evrov, kažejo podatki statističnega urada.

V trgovini na drobno je bilo prodanega za 13 milijard evrov trgovskega blaga ali za 12 odstotkov več kot v letu 2016. Gre za najvišji prihodek od prodaje v trgovini na drobno v zadnjih desetih letih, prvič pa je bil presežen tudi prihodek v trgovini na drobno iz leta 2008, in sicer za 3,2 odstotka.

Hrana in pijača, v trgovini na drobno najpomembnejše trgovsko blago po višini prihodka od prodaje, sta lani predstavljali skoraj 23 odstotkov celotne prodaje v trgovini na drobno. Vrednost prodaje hrane in pijače se je glede na leto prej povečala za 5,3 odstotka.

Drugo najpomembnejše trgovsko blago so bila lani motorna vozila in rezervni deli. Vrednost njihove prodaje je bila za 31,5 odstotka višja kot v letu 2016. V preteklih letih so bila za hrano in pijačo najpomembnejše trgovsko blago v trgovini na drobno motorna goriva in energenti, v letu 2016 pa je bil delež prodaje motornih goriv skoraj izenačen z deležem prodaje motornih vozil.

Visoka medletna rast prodaje motornih vozil in rezervnih delov v lanskem letu pa je razliko v deležih povečala. Delež prodaje motornih vozil in rezervnih delov je bil lani 18-odstoten, kar je za skoraj tri odstotne točke več od deleža prodaje motornih goriv in energentov. Prodaja motornih goriv in energentov se je lani glede na leto 2016 povečala za 13,5 odstotka.

Med preostalimi pomembnejšimi blagovnimi skupinami v trgovini na drobno se je lani glede na leto 2016 zvišala še prodaja obleke in obutve (za 12,3 odstotka), znižala pa se je prodaja zdravil, drugih zdravstvenih pripomočkov in kozmetike (za 9,1 odstotka).

V trgovini na debelo je bilo prodanega za 13,8 milijarde evrov trgovskega blaga ali za 9,8 odstotka več kot v letu 2016. To je bil najvišji prihodek od prodaje v trgovini na debelo po letu 2008, ko je znašal 15,7 milijarde evrov. V primerjavi s povprečnim prihodkom od prodaje v trgovini na debelo v obdobju 2008-2016 je bil prihodek v trgovini na debelo lani višji za 10,3 odstotka.

Največji delež prihodka od prodaje je bil v trgovini na debelo ustvarjen s prodajo motornih vozil (18 odstotkov). Prodaja motornih vozil v trgovini na debelo je v letu 2016 prvič presegla vrednost prodaje iz leta 2008, v letu 2017 pa se je glede na leto 2016 zvišala še za 16,5 odstotka.

Vrednost prodaje živil in pijač, drugega najpomembnejšega trgovskega blaga v trgovini na debelo, je bila lani glede na leto prej višja za sedem odstotkov. Višja kot v letu 2016 je bila tudi vrednost prihodka od prodaje trdih, tekočih in plinastih goriv (za 11,1 odstotka). Vrednost prodaje živil in pijač je predstavljala 11,4 odstotka, trda, tekoča in plinasta goriva pa 10,2 odstotka vrednosti celotnega prihodka od prodaje v trgovini na debelo.

Med preostalimi pomembnejšimi blagovnimi skupinami v trgovini na debelo se je lani glede na leto 2016 zmanjšala le prodaja farmacevtskih proizvodov in medicinske opreme (za 8,8 odstotka). Vrednost prodaje tega blaga je bila leta 2016 sicer najvišja v zadnjih desetih letih, kar po navedbah statističnega urada pomeni, da je zmanjšanje v lanskem letu predvsem posledica visoke prodaje v predhodnem letu. Od povprečne prodaje v obdobju 2008-2016 je bila prodaja farmacevtskih proizvodov in medicinske opreme lani namreč za skoraj štiri odstotke višja.