c S
Projekt suhokrajnske vodooskrbe izvedli skoraj 80-odstotno 18.07.2018 08:58 Žužemberk, 18. julija (STA) - Medobčinski kohezijski projekt suhokrajnske vodooskrbe, katerega dela so v nosilni Občini Žužemberk in sodelujočih občinah Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje začeli septembra 2016, so izvedli skoraj 80-odstotno. Zaradi velikega zanimanja uporabnikov za dograditev omrežja s sekundarnimi vodi ga nameravajo za pol leta podaljšati.

Koordinator projekta oskrbe s pitno vodo Suhe krajine Rafko Križman je za STA povedal, da bodo ministrstvo za okolje in prostor zaprosili za polletno podaljšanje projekta in dodatno denarno podporo. Sekundarni vodi naj bi namreč naložbo v vseh petih občinah skupaj podražili za približno pet milijonov evrov.

Naložbo so sicer sprva ocenili na dobrih 36 milijonov evrov, tri četrtine potrebnega denarja bodo dobili iz evropskih virov in od države.

Po vseh drugih potrebnih uradnih postopkih konec projekta in redno uporabo suhokranjskega vodovodnega omrežja načrtujejo konec prihodnjega leta. Prve dele omenjene vodovodne infrastrukture so sicer že zagnali oz. v poletnih mesecih preizkušajo nekatere cevovode, izvajajo tlačne preizkuse in klorne šoke.

Križman je še ocenil, da projekt v popolnosti teče, kot so ga zastavili, in ga nameravajo v njegovem osnovnem delu ob ugodnih pogojih fizično končati do konca leta.

Sicer so po njegovih besedah največ doslej postorili v občinah Dobrepolje, skoraj 90 odstotkov, in Žužemberk, 85 odstotkov.

Po podatkih žužemberške občine bo ta naložba zanesljivo vodooskrbo zagotovila skoraj 14.000 prebivalcem petih občin severozahodnega pretežno dolenjskega kraškega območja.

V Občini Žužemberk je sicer brez zanesljive vodooskrbe še približno petina oz. tisoč prebivalcev, v tamkajšnjih vodovodih pa nimajo uravnoteženega pritiska. Sicer pa bo projekt povezal partnerske občine in jim zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo z dopolnjevanjem iz izvirov v drugih občinah omogočil tudi v primeru okvar in sušnih obdobij.

Projekt obsega gradnjo in hidravlično ureditev skupaj več kot 152 kilometrov cevovodov ter vodovodov, gradnjo sedmih črpališč oz. pet novih in dve nadgradnji, 16 vodohranov, od katerih je sedem novogradenj in devet nadgradenj, 16 razbremenilnih jaškov, 18 reducirnih in 11 merilnih jaškov.

Na Žužemberškem dela obsegajo gradnjo 40 kilometrov cevovodov, hidravlično izboljšavo 24-kilometrskega vodovoda, gradnjo šestih razbremenilnih jaškov, štirih vodohranov in dve nadgradnji, gradnjo dveh črpališč, 11 redukcijskih jaškov in enega merilnega ter dozirnega jaška.

Na Kočevskem bodo zgradili 18 kilometrov cevovodov in hidravlično izboljšali osemkilometrski vodovod, zgradili dva razbremenilna jaška, vodohran Mala Gora, črpališče Mala Gora in nadgradili vodohran Smuka.

V Občini Dolenjske Toplice bodo zgradili 10 kilometrov cevovodov, hidravlično bodo izboljšali 18 kilometrov vodovoda, zgradili štiri nove razbremenilne, tri redukcijske in dva merilna jaška, vodohran Drenje ter uredili črpališče Soteska in vodohran Cvinger.

V Občini Mirna Peč bodo zgradili osem kilometrov cevovodov, hidravlično bodo izboljšali 10 kilometrov vodovoda, zgradili vodohran Golobinjek, uredili vodohrana Veliki Kal in Malenska vas, zgradili črpališči Gorica in na občinski vrtini, nadgradili črpališče Postaja, zgradili tri razbremenilne, dva redukcijska in merilni jašek.

V Občini Dobrepolje projekt obsega gradnjo 7,6 kilometra cevovodov, hidravlično izboljšavo 7,4-kilometrskega vodovoda, gradnjo razbremenilnega jaška in ureditev vodohranov Lipa ter Videm.