c S
Delnica Cinkarne Celje po oceni KPMG vredna med 200 in 226 evrov 18.07.2018 08:29 Celje, 17. julija (STA) - Delnica Cinkarne Celje je bila zadnji dan lanskega leta vredna med 200,30 in 226,30 evra. Tako kaže vrednotenje, ki ga je za potrebe nakupa lastnih delnic za Cinkarno opravila družba KPMG, je Cinkarna danes sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

KPMG pri vrednotenju ni upošteval letošnjih rezultatov, ko je Cinkarna zabeležila najboljše rezultate v prvem četrtletju doslej. Ocena se nanaša na zadnji dan minulega leta, pri tem pa so se sklicevali na načrte uprave do leta 2023.

Iz skopega povzetka vrednotenja KPMG izhaja, da je ta za oceno tržne vrednosti delnic uporabila metode diskontiranega denarnega toka, kot podporni metodi pa metodo primerljivih podjetij, uvrščenih na borzo, in primerljivih transakcij. Med ocenjevano družbo in primerljivimi družbami namreč obstajajo pomembne razlike, dodatno pa tudi metoda primerljivih podjetij, uvrščenih na borzo, potrjuje izračun po metodi diskontiranega denarnega toka.

Skupščina delničarjev Cinkarne Celje, za katero se je nedavno zanimala družba Anatol, a nato odstopila od prevzema, je upravo družbe v začetku junija pooblastila za pridobivanje lastnih delnic v naslednjih 12 mesecih do 10 odstotkov osnovnega kapitala. Namen je njihov umik.

Upravo je ob tem pooblastila, da pridobiva lastne delnice v razponu od 250 do 300 evrov, medtem ko je vodstvo Cinkarne predlagalo razpon med 170 in 210 evrov za delnico. Anatol je nameraval za delnico ponuditi 220 evrov, skupaj s 26,52 evra dividende pa bi ponudil 246,52 evra.

Od sredine do konca junija je Cinkarna že odkupila 4000 lastnih delnic po povprečni ceni 250 evrov. S tem je delež lastnih delnic povečala na 0,754 odstotka. Delnica je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi dosegla vrednost 255 evrov.