c S
Piranski občinski svet dokončno potrdil poravnavo z Marino Portorož 18.07.2018 07:30 Piran, 17. julija (STA) - Piranski občinski svetniki so na današnji seji dokončno potrdili predlog ureditve razmerij med občino in Marino Portorož. Gre za poravnavo nekaj let trajajočega spora, na podlagi katerega bodo končno uredili koncesijsko razmerje in izpeljali menjavo določenih zemljišč. Svetniki so ponovno potrdili tudi dvig turistične takse v občini.

Za predlog je glasovalo 16, proti pa je bilo sedem svetnikov.

Predlog ureditve razmerij med Občino Piran in Marino Portorož zajema vrsto aktov, od soglasja občinskega sveta k besedilu poravnave med občino in marino do noveliranega odloka o koncesiji za upravljanje marine. Vključen je tudi predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za marinin projekt Termalna riviera.

Župan Peter Bossman je spomnil, da je bila občina zadnja tri leta v sporu z marino, prek mediacije pa so prišli do pričujočega kompromisa. "Danes imate pred sabo paket, ki več ali manj ureja vsa odprta vprašanja, ki jih imamo z marino," je povedal župan.

Pri tem so po njegovih besedah zasledovali predvsem javni interes in tako dobili veljavno koncesijsko pogodbo in višjo koncesnino. Občina prav tako prihaja do lastništva nad Parkom sonce (Marina Portorož bo v zameno dobila otok ob marini) in dobiva zemljišča, potrebna za gradnjo novega zdravstvenega doma. Tudi zelena luč za projekt Termalne riviere je posredno v javnem interesu, saj bo občina na ta račun zaslužila s turistično takso, odprla se bodo tudi nova delovna mesta.

"Zadovoljen sem z izplenom pogajanj," je sklenil Bossman in pozval svetnike, naj dogovor sprejmejo v celoti.

Tekom razprave je bilo več vprašanj glede vsebine dogovora. Kot je izpostavila Kristina Ivančič z občinskega urada za premoženjskopravne zadeve, četudi v prvem branju ni bilo pripomb, imajo svetniki pravico dogovor spremeniti, vendar bodo potem verjetno potrebno vnovična pogajanja z Marino Portorož. Slednja je namreč že potrdila poravnavo, obe strani pa sta jo tudi že podpisali pri notarju.

Na samem začetku seje je Stanislava Premru Lovšin (DeSUS) opozorila, da je sporazum z marino za občino škodljiv, zato je predlagala umik točke dnevnega reda. Tega župan ni naredil, svetniki pa so večinsko potrdili dnevni red. Naknadno je mandatno-volilna komisija sicer ugotovila obstoj pravne praznine, saj svetniki nimajo možnosti glasovanja o umiku posamezne točke, tako da so kasneje obravnavali umik točke, kar pa je podprlo le osem svetnikov, 15 pa jih je bilo proti.