c S
Upravno sodišče s sodno odločbo v primeru Interseroha 17.07.2018 15:59 Ljubljana, 17. julija (STA) - Upravno sodišče je odločilo o tožbi Interseroha zoper spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz lanskega leta. To pomeni, da bo Agencija RS za okolje (Arso) lahko znova spremenila okoljevarstveno dovoljenje Interserohu, kar naj bi začasno rešilo težave s kopičenjem odpadne embalaže na dvoriščih centrov za ravnanje z odpadki.

Sodišče je o tožbi odločilo minuli četrtek, v petek pa je sodno odločbo odposlalo strankam postopka. Na ministrstvu za okolje in prostor so jo prejeli v ponedeljek popoldan.

Tožbo Interseroha je sicer sodišče zavrnilo. Je pa poudarilo, da je "tožnik (še nadalje) dolžan prevzemati zgolj količino odpadne embalaže, ki izhaja iz njegovih pogodbenih obveznosti".

Natančneje, Interseroh mora prevzemati odpadno embalažo od izvajalca javne službe po deležih, ki jih določi vlada. A ti deleži se lahko nanašajo le na odpadno embalažo, ki so jo na trg dali zavezanci za ravnanje z odpadno embalažo, s katerimi ima tožnik sklenjene pogodbe o prevzemanju obveznosti ravnanj z odpadno embalažo.

Okoljska ministrica, ki opravlja tekoče posle, Irena Majcen je v izjavi novinarjem v ponedeljek dopoldan povedala, da so junija vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo z izjemo Interseroha dobile nova okoljevarstvena dovoljenja, nemudoma so sledile inšpekcijske odločbe, ki so jim naložile odvoz embalaže, ki je v prvem polletju še niso odpeljale.

Pri Interserohu pa se je čakalo na odločitev upravnega sodišča v zvezi s pritožbo na spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje iz preteklega leta. Šele po izdani odločbi je namreč mogoče izdati novo okoljevarstveno dovoljenje, na podlagi katerega bodo v akcijo lahko šli tudi inšpektorji.

Več kot 90 odstotkov nakopičene odpadne embalaže, ki trenutno še leži v skladiščih centrov za ravnanje z odpadki, mora odpeljati Interseroh, je povedala Majcnova.

Predsednik Združenja centrov za ravnanje z odpadki Slovenije in prvi mož ljubljanske Snage Janko Kramžar je povedal, da v šestih centrih, ki so povezani v združenje, trenutno na odvoz čaka 3800 ton nakopičene odpadne embalaže. Najhujše je stanje v Ljubljani, kjer je še vedno nakopičenih skoraj 2500 ton.

V Interserohu so glede izjav ministrice danes znova ponovili, da "krivec za nastalo situacijo na področju ravnanja z odpadno embalažo ni družba Interseroh, temveč vodstvo ministrstva za okolje in prostor, ki z vsakim novim sprejetim ukrepom še naprej ohranja nezakonito in netransparentno ureditev panoge". Nova sprememba okoljevarstvenih dovoljenj družbam za ravnanje z odpadno embalažo je po njihovem prepričanju nezakonita in jih sili k pobiranju večjih količin odpadne embalaže, kot jih ustvarijo in dajo na trg njihove stranke.

Prav tako so kot "neresnične in zavajajoče" označili ministričine izjave, da mora Interseroh pobrati 90 odstotkov ostanka odpadne embalaže, izpostavili so tudi več sodnih postopkov, v katerih jim je sodišče prikimalo. "Izjave ministrice ... so zlonamerne in nam povzročajo resno gospodarsko škodo," so poudarili.