c S
V Občini Krško ukrepi za okrepitev priključenosti na kanalizacijsko omrežje 17.07.2018 08:22 Krško, 17. julija (STA) - Krški svetniki so te dni potrdili naložbeni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju spodnje Save. Z omenjenim programom želijo do leta 2020 okrepiti število uporabniških priključkov na čistilne naprave na območjih Krško-desni breg in Leskovec ter Senovo-Brestanica. Skupna vrednost naložbe po zdajšnjih cenah znaša 2,16 milijona evrov.

Po podatkih krške občine nameravajo z omenjenim projektom urediti kanalizacijski omrežji Krško in Senovo-Brestanica, da bosta ustrezali vsem zahtevam, ki jih za tovrstne objekte narekujejo predpisi in standardi, ter da ju bodo lahko priključili na čistilno napravo.

Veliko uporabnikov z omenjenega območja namreč še za svoje odplake uporablja lastne greznice, iz katerih odpadna onesnažena voda ponika v podtalje in od tam do podtalnice.

V aglomeraciji Krško-desni breg in Leskovec sicer priključenost uporabnikov na kanalizacijsko omrežje dosega približno 93 odstotkov, na območju Senovo-Brestanica pa zdajšnja priključenost dosega približno tri četrtine.

V obeh aglomeracijah skupaj občina beleži nekaj manj kot 9600 populacijskih enot, z dodatnim priključevanjem nameravajo stopnjo tamkajšnje priključitve zvišati na 98 odstotkov, so dodali.

Naložbi obsegata gradnjo sekundarne odpadne kanalizacije od stanovanjskih stavb do že zgrajenega primarnega kanala in naprej do čistilne naprave, ter priključitev vseh objektov kritičnega območja na ustrezno čistilno napravo.

Kanalizacija Krško-desni breg in Leskovec bo dolžinsko dosegla nekaj več kot 2,4 kilometra in obsegala še gradnjo dveh črpališč. Kanalizacija Senovo-Brestanica-naselje Senovo bo nekoliko presegla 4,5 kilometra in bo obsegala še gradnjo treh črpališč, so še zapisali na krški občini.