c S
Usklajevanja za začetek pripravljalnih del za gradnjo drugega tira pri koncu 12.07.2018 15:24 Ljubljana, 12. julija (STA) - Usklajevanje investicijskega programa, ki predstavlja podlago za začetek pripravljalnih del za gradnjo drugega tira železniške proge Koper-Divača še pred uveljavitvijo zakona o drugem tiru, se bliža koncu, so za STA povedali v projektni družbi 2TDK. Tam pričakujejo, da bo program pripravljen v juliju.

Na 2TDK so zatrdili, da si prizadevajo, da bi se pripravljalna dela za drugi tir čim prej začela. Predvidevajo, da bo direkcija za infrastrukturo po uskladitvi in potrditvi investicijskega programa aktivirala pogodbo z izbranima izvajalcema Kolektorjem CPG in sarajevskim Euroasfaltom in gradnja dostopnih cest do trase nove železniške proge med Koprom in Divačo bi se v tem primeru lahko začela.

Direkcija za infrastrukturo je pogodbo o gradnji dostopnih cest za drugi tir podpisala že decembra lani, ob tem pa tudi podpis pisma o nameri o prenosu pogodbe na družbo 2TDK po uveljavitvi zakona o drugem tiru. Pogodba je tako imela odložni pogoj, da se začne izvajati šele po uveljavitvi zakona. Omenjeni podjetji sta skupaj oddali najnižjo ponudbo v vrednosti 14,48 milijona evrov, medtem ko je celotna vrednost pripravljalnih del ocenjena na nekaj več kot 52 milijonov evrov.

A zakon še vedno ni zaživel v praksi, saj je pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru izid glasovanja volivcev iz septembra lani, na katerem je zakon prestal referendumsko oviro, uspešno spodbijal na vrhovnem sodišču, ki se je pri tem predhodno obrnilo tudi na ustavne sodnike. Referendumsko glasovanje je bilo zato maja letos ponovljeno.

A tudi tokrat Kovačiču in drugim nasprotnikom trenutnega koncepta izvedbe tega največjega infrastrukturnega projekta v državi uveljavitve zakona tudi ni uspelo preprečiti, saj proti zakonu ni glasovalo dovolj volivcev, da bi bil izpolnjen referendumski kvorum.

Kovačič ne popušča in se je na izid referenduma na vrhovnem sodišču pritožil tudi v drugo. Tokrat izpostavlja nedemokratičnost ustavne ureditve o referendumskem kvorumu. Prepričan je, da je 90. člen, ki od leta 2013 opredeljuje, da je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev, v nasprotju s tretjim členom, ki govori, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in je kot izhodišče nadrejen ostalim.

To je samo še ena ovira več za zakon o drugem tiru, katerega usoda je spet v rokah vrhovnih sodnikov.

Zaradi Kovačičevih aktivnosti je odhajajoče vlada v pogovorih z Evropsko komisijo dosegla, da je ta še pred drugim referendumskim glasovanjem sprostila pot za uporabo 44 milijonov evrov sredstev EU za pripravljalna dela, po referendumu pa še 109 milijonov evrov nepovratnih sredstev za samo izvedbo projekta nove železniške povezave med Divačo in Koprom, ki jih je Slovenija pridobila na t.i. blending razpisu v sklopu instrumenta za povezovanje Evrope.