c S
Zavezništvo sindikatov energetike in logistike na politiko naslovilo pismo s prioritetami 12.07.2018 13:51 Ljubljana, 12. julija (STA) - Zavezništvo sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti je na politične stranke naslovilo pismo, v katerem jih pozivajo k izvedbi nekaterih za njih ključnih stvari. To so nadaljevanje projekta drugi tir in to, da Slovenske železnice in Luka Koper ostaneta v vsaj pretežni državni lasti, energetske družbe v 100-odstotni lasti.

Kot so danes sporočili Branko Sevčnikar iz Sindikata delavcev energetika Slovenije, Zlatko Ratej iz Sindikatov Slovenskih železnic in Mladen Jovičič iz Sindikata žerjavistov pomorske dejavnosti Luke Koper, je treba projekt drugi tir nadaljevati takoj, a po njihovi oceni brez podjetja 2TDK in brez sofinanciranja Madžarske.

V primeru morebitnih sprememb strategije upravljanja kapitalskih naložb države je treba zasledovati cilj, da strateška podjetja Slovenske železnice in njene odvisne družbe in Luka Koper ostanejo v pretežni državni lasti ter da se v primeru energetskih družb ohrani 100-odstotni lastniški delež države. V primeru morebitne prodaje je treba slediti cilju, da se v družbe pritegne strateške solastnike.

Upravljavci morajo sprejeti jasen načrt in poskrbeti za realizacijo vlaganj v javno železniško infrastrukturo ter poskrbeti za nadaljnji razvoj slovenske energetike. Energetika ne more sprejeti poslovnega sistema javno-zasebnega partnerstva, temveč naj se zainteresiranim zasebnim vlagateljem omogoči investicije v nove energetske objekte oz. projekte.

Pri kadriranju morajo upravljavci državnega premoženja dati prednost strokovnosti in referencam, in ne politični pripadnosti ali različnim lobijem. Med vlado in socialnimi partnerji se mora vzpostaviti permanenten dialog. Poiskati oz. bolje izkoristiti je treba evropska sredstva in se dogovoriti za pravičnejši način razdelitve dobička v omenjenih poslovnih sistemih, so našteli.